Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/932
Title: So sánh một số phương pháp phát hiện biên
Authors: Nguyen, Vinh An
Keywords: Canny;Laplacian of Gaussian (LOG);Sobel;Prewitt;Robert
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyen, Vinh An. (2015). So sánh một số phương pháp phát hiện biên. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 2 ,p. 1-7
Series/Report no.: Tập 31, Số2 (2015) 1-7;
Abstract: Phát hiện biên của ảnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xử lý ảnh. Nhận dạng ảnh dùng máy tính liên quan tới việc nhận dạng và phân loại các đối tượng trong bức ảnh do đó phát hiện biên là một công cụ quan trọng. Phát hiện biên sẽ làm giảm một cách đáng kể khối lượng dữ liệu cần xử lý và loại bỏ các thông tin không cần thiết trong khi vẫn đảm bảo các thuộc tính quan trọng về cấu trúc của ảnh. Có rất nhiều kỹ thuật phát hiện biên hiện đang được sử dụng, mỗi kỹ thuật này thường làm việc một cách có hiệu quả cao đối với một loại đường biên cụ thể. Trong bài báo này, tác giả tiến hành so sánh một số kỹ thuật phát hiện biên thông dụng thông qua các thuật toán được lập trình trên MATLAB.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/932
ISSN: 0866 - 86 12
Language: vi
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vol 31, No 2 1-7.pdf
  • Description : 
  • Size : 338.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.