Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9366
Title: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định
Authors: Lê, Thị Thanh Thủy
Keywords: Khoa học Môi trường;Môi trường;Nam Định;Hải Hậu;Môi trường nước;Nuôi tôm
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 3 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9366
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001681.pdf
  • Description : 
  • Size : 205.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.