Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐồng, Kim Loan-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Huyền-
dc.date.accessioned2016-05-04T09:57:08Z-
dc.date.available2016-05-04T09:57:08Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, N. H. (2012). Nghiên cứu các phương pháp ủ nước thải sau bioga với rơm rạ làm phân bón nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9409-
dc.description.abstractTổng quan về tình hình sử dụng phụ phẩm khí sinh học trong nước và trên thế giới; tình hình sử dụng rơm rạ trong nước và trên thế giới. Nghiên cứu ảnh hưởng của ngành nông nghiệp đến biến đổi khí hậu và môi trường và hiện trạng sản xuất và sử dụng phân bón ở Việt Nam. Thu thập thông tin khí hậu ở Bắc Giang. Nghiên cứu thành phần các nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ. Nghiên cứu phương pháp ủ rơm rạ với nước thải sau bioga. Nghiên cứu hiệu lực của sản phẩm ủ. Thực hiện các t hí nghiệm nhằm đánh giá hiệu lực của các sản phẩm ủ đối với cây lúa trên từng cơ cấu đặc trưng của vùng Bắc Giang.en_US
dc.format.extent19 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectÔ nhiễm nướcen_US
dc.subjectPhương pháp ủ nước thảien_US
dc.subjectÔ nhiễm môi trườngen_US
dc.subjectRơm rạen_US
dc.subjectPhân bónen_US
dc.subjectBắc Giangen_US
dc.titleNghiên cứu các phương pháp ủ nước thải sau bioga với rơm rạ làm phân bón nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trườngen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050000699.pdf
  • Size : 469,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐồng, Kim Loan-
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Huyền-
  dc.date.accessioned2016-05-04T09:57:08Z-
  dc.date.available2016-05-04T09:57:08Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, N. H. (2012). Nghiên cứu các phương pháp ủ nước thải sau bioga với rơm rạ làm phân bón nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9409-
  dc.description.abstractTổng quan về tình hình sử dụng phụ phẩm khí sinh học trong nước và trên thế giới; tình hình sử dụng rơm rạ trong nước và trên thế giới. Nghiên cứu ảnh hưởng của ngành nông nghiệp đến biến đổi khí hậu và môi trường và hiện trạng sản xuất và sử dụng phân bón ở Việt Nam. Thu thập thông tin khí hậu ở Bắc Giang. Nghiên cứu thành phần các nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ. Nghiên cứu phương pháp ủ rơm rạ với nước thải sau bioga. Nghiên cứu hiệu lực của sản phẩm ủ. Thực hiện các t hí nghiệm nhằm đánh giá hiệu lực của các sản phẩm ủ đối với cây lúa trên từng cơ cấu đặc trưng của vùng Bắc Giang.en_US
  dc.format.extent19 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectÔ nhiễm nướcen_US
  dc.subjectPhương pháp ủ nước thảien_US
  dc.subjectÔ nhiễm môi trườngen_US
  dc.subjectRơm rạen_US
  dc.subjectPhân bónen_US
  dc.subjectBắc Giangen_US
  dc.titleNghiên cứu các phương pháp ủ nước thải sau bioga với rơm rạ làm phân bón nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trườngen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050000699.pdf
  • Size : 469,3 kB

  • Format : Adobe PDF