Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/950
Title: Chức năng văn học của “xiao” và “cười”
Authors: Phạm, Ngọc Hàm
Phạm, Hữu Khương
Keywords: Chức năng văn học;xiao;cười
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Phạm, Ngọc Hàm, Phạm, Hữu Khương. (2015). Chức năng văn học của “xiao” và “cười”. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu nước ngoài, Tập 31, Số 1 (2015), tr. 17-21
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu nước ngoài.
Abstract: Là một động từ chỉ hoạt động tâm lý, “xiao” và “cười” trong tiếng Hán và tiếng Việt ngoài nghĩa gốc ra,còn có khá nhiều nghĩa phái sinh, ví von, so sánh. Trong sáng tác văn học, “xiao” và “cười” đã được các nhà thơ, nhà văn sử dụng làm chất liệu xây dựng hình tượng, tái hiện thế giới nội tâm của nhân vật, khiến cho nhân vật hiện lên một cách hết sức sống động. “Xiao” và “cười” có chức năng văn học rất cao, ý nghĩa ẩn dụ của chúng có tác dụng to lớn trong biếu đạt, góp phần trau dồi năng lực cảm thụ và thẩm mỹ của người đọc. Trên cơ sở ý nghĩa ví von của “xiao” và “cười”, bài viết tiến hành khảo sát ý nghĩa của hai từ này trong một số tác phẩm của Lỗ Tấn và Nam Cao, qua đó làm nổi rõ giá trị văn học, nhất là xây dựng nhân vật của “xiao” và “cười”. Từ khóa: Xiao, cười, ví von, giá trị văn học. .
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/950
ISSN: 0866-8612
Language: zh
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.