Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/966
Title: Đổi mới kiểm tra đánh giá: Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu học
Authors: Lê, Thị Huyền Trang
Trần, Thị Tuyết
Keywords: Kiểm tra đánh giá;tiếng Anh;giáo viên tiểu học;bồi dưỡng;đổi mới
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: tr. 51-60
Series/Report no.: Vol. 31, No. 2;
Abstract: Kiểm tra đánh giá có thể coi là một công cụ chính sách hữu hiệu nhất trong giáo dục. Khá nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kiểm tra đánh giá có những ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình giảng dạy, chi phối hoạt động và phương pháp giảng dạy của người thầy và định hướng cách học của trò. BCH Trung ương Đảng khóa XI cũng coi đổi mới kiểm tra đánh giá là khâu đột phá trong quá trình đổi mới giáo dục ở Việt Nam, nhằm khắc phục dần văn hóa thi cử nặng nề, tốn kém và lạc hậu ở nước ta. Tuy nhiên, với việc duy trì các chuẩn đầu ra khá cao ở hầu hết các cấp học của hệ thống giáo dục nước nhà hiện nay, văn hóa thi cử, thói quen “học để thi”, tuy bị chỉ trích nhiều, vẫn khó có điều kiện thay đổi. Bài viết này muốn minh chứng cho nhận định trên thông qua việc đề cập tới vấn đề thi cử trong các khóa bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học thuộc phạm vi Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/966
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 157.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.