Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/976
Title: Hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng dưới khía cạnh xã hội - pháp lý và những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Thị Lan
Keywords: Một vợ một chồng;Luật hình sự;LGBT
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Thị Lan. (2015). Hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng dưới khía cạnh xã hội - pháp lý và những vấn đề đặt ra. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam, tr. 43-49.
Series/Report no.: Vol. 31, No. 1;
Abstract: Bài viết tập trung phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng và chỉ ra một số vướng mắc có thể phát sinh trong xã hội hiện đại. Trên cơ sở đó, tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/976
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Format Extent: tr. 43-49
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 154.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.