Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/978
Title: Chuyển hướng trong bảo hộ quốc tế đối với quyền sở hữu trí tuệ
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Hạnh
Keywords: Sở hữu trí tuệ;hiệp định song phương;hiệp định đa phương;cân bằng lợi ích
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Thị Hoàng Hạnh. (2015). Chuyển hướng trong bảo hộ quốc tế đối với quyền sở hữu trí tuệ, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 31, Số 1, tr. 50-61
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học
Abstract: Giới thiều về quá trình và xu hướng phát triển của thể chế bảo hộ quốc tế đối với quyền sở hữu trí tuệ, thể chế được thiết lập ban đầu là thể chế đa phương trong khuôn khổ Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO và Tổ chức Thương mại thế giới. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến Thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) đã từng được đánh giá là xây dựng một tiêu chuẩn chung về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/978
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Format Extent: tr. 50-61
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 185.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.