Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • -


 • Authors: Đặng Huy Huỳnh (2015)

 • Bảo tồn rừng và đa dạng sinh học (ĐDSH) trên dãy Trường Sơn không chỉ là điều tiên quyết vì phát triển bền vững (PTBV) mà còn là chỗ nương tựa mãi mãi cho 40 dân tộc anh em, khoảng 24 triệu người đã đang và sẽ sống trên địa bàn thuộc vùng sinh thái dãy Trường Sơn trong phát triển kinh tế an sinh xã hội, an ninh, môi trường và an ninh quốc phòng. Nhưng điều đáng báo động tình trạng diện tích rừng nguyên sinh rừng đầu nguồn, rừng thông, rừng khộp và đa dạng sinh học ngày càng bị suy giảm, nghèo kiệt, thâm chí các loài thực vật động vật, nấm… thuộc diện quý, hiếm, đặc hữu có giá trị kinh tế cao có nguy cơ mất dần gây thảm họa về sinh thái khó lường. Nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Nhằm góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về bảo vệ rừng,ĐDSH ở Việt Nam nói chung và...

 • -


 • Authors: Đỗ Xuân Đức, Vũ Thị Nự (2015)

 • Advantage develop northwestern province area associated with agriculture and forestry sector, however, this potential is slowly being exploited, but the cause has many agents can confirm from climatic factors and influences days increasingly complex, unpredictable swings have been significant impacts to natural resources like land, forests, water and economic development situation of agricultural sector, become challenges in the economic development process Highlands Uncle. Articles on the basis of analyzing some manifestations of climate change basically in the northwestern region: a long dry season causing water shortages and drought; flood, flash flood local landslides; the extreme weather cold weather damage. As a basis to propose some integration solutions to mitigate adverse i...

 • Article


 • Authors: Tuấn, Lê Đức (2015)

 • Upon the human ecology point of view, through the economic evaluation of environmental products and services in years 1999 – 2005 – 2012, the total economic value of Can Gio Mangrove Biosphere Reserve Human – Ecosystem increasing year by year. The results of this research show that the development dynamic of Can Gio Mangrove Biosphere Reserve Human – Ecosystem depend on the balancing management method of conservation for development and development for conservation of Ho Chi Minh City brings back significant effects,demonstrated the sustainable development during the time of this biosphere reserve.

 • Article


 • Authors: Võ, Văn Minh; Nguyễn, Văn Khánh; Lê, Thị Hiếu Giang; Phan, Thị Hiền (2011)

 • Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển bậc nhất của khu vực miền Trung, là nơi có nhiều vùng đất ngập nước (ĐNN) quan trọng, có diện tích chiếm tỷ lệ đáng kể so với tổng diện tích toàn thành phố. Các vùng ĐNN lớn ở Đà Nẵng bao gồm hệ thống sông ngòi, các vùng cửa sông ven biển, các hồ đầm chứa nước ngọt, trong đó, sông Hàn và sông Cu Đê là hai sông chính chảy qua địa bàn thành phố, ngoài ra, trên địa bàn còn có các sông như sông Cầu Đỏ, sông Yên, sông Chu Bái, sông Vĩnh Điện, sông Túy Loan, sông Phú Lộc... Đà Nẵng hiện có 30 hồ, đầm nước ngọt các loại với tổng diện tích mặt nước hồ vào khoảng 1,8 triệu m2, có hơn 546 ha mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản (Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng, 2005; Trung tâm Bảo vệ Môi trường TP. Đà Nẵng, 2008). Các vùng Đ...

 • Article


 • Authors: Lê, Nguyên Ngật; Nguyễn, Đức Hùng; Ngô, Thái Lan; Hoàng, Văn Ngọc (2011)

 • Các vùng đất ngập nước (ĐNN) ở Việt Nam chiếm hơn 5,8 triệu ha, gồm cả nội địa (nước ngọt), cửa sông (nước lợ) ven biển, vùng vịnh (nước lợ và nước mặn). Đây là hệ sinh thái có tính đa dạng sinh học cao, nhưng đang bị suy giảm nghiêm trọng cả về diện tích và chất lượng. Lưỡng cư là lớp động vật có tổ chức cơ thể chưa thích nghi hoàn toàn với đời sống trên cạn, nên chỉ phân bố ở nơi có độ ẩm cao hoặc gần các vực nước, không thể sống trong nước biển. Bò sát là động vật thực thụ ở cạn, phân bố cả những nơi khô nóng, nhưng vẫn thuộc nhóm biến nhiệt, nên nhiều loài chung sống với Lưỡng cư ở vùng ĐNN. Dựa vào những khảo sát của chúng tôi ở hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên năm 2003-2004 (Lê Nguyên Ngật và Hoàng Văn Ngọc, 2004), vùng ven biển Thái Bình – Nam Định năm 2002- 2004 (Le Ng...

 • Article


 • Authors: Phạm, Bình Quyền; Lê, Thanh Bình (2012)

 • Các cơ sở khoa học và thực tiễn, đặc biệt quy trình chung xây dựng Quy hoạch tổng thể Bảo tồn Đa dạng sinh học của cả nước đã được trình bày trong báo cáo, tuy là kết quả ban đầu, nhưng bảo đảm tính khoa học, hệ thống, nhất là tạo được cơ sở để thời gian tới trực tiếp thực hiện việc quy hoạch bảo tồn. Quy hoạch Đa dạng sinh học là xác định khung về nội dung, phân bố không gian và kế hoạch thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học theo thời gian của các hoạt động bảo tồn khác. Quy hoạch Đa dạng sinh học là công cụ thiết yếu để quản lý hiệu quả từng khu bảo tồn và cả toàn bộ hệ thống bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Quy hoạch Bảo tồn Đa dạng sinh học của cả nước phải căn cứ vào Chiến lược Phát triển Kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; Chiến lược Bảo vệ Môi trường quốc gia; Quy hoạc...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Anh; Nguyễn, Phúc Khoa; Nguyễn, Thị Thanh Hải (2011)

 • Sự phát triển mạnh ngành nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Việt Nam là nước có tiềm năng về thủy sản. Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên Huế là tỉnh có đường bờ biển dài 126 km và hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai lớn nhất Đông Nam Á với diện tích là 21.594 ha, là nơi có điều kiện khá lý tưởng cho sự sinh trưởng các loài thủy sản có giá trị cao, đặc biệt là tôm. Huyện Quảng Điền là huyện trọng điểm của vùng ven biển đầm phá Thừa Thiên Huế, có tiềm năng lớn về NTTS, chủ yếu là nuôi tôm. Trong đó, xã Quảng Công là một trong những xã có nghề nuôi tôm phát triển sớm nhất ở huyện Quảng Điền với nhiều hình thức nuôi tôm: quảng canh cải tiến (QCCT), bán thâm canh (BTC) và thâm canh (TC). Sự phát triển ngành nuôi tôm ở xã Quảng Công đã góp p...

 • Article


 • Authors: Khổng, Trung; Phạm, Bình Quyền (2011)

 • Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hóa được thành lập theo Quyết định số 479/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Dự án quy hoạch, đầu tư bảo vệ và xây dựng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Khu BTTN Bắc Hướng Hóa có diện tích khoảng 25.000 ha rừng và đất rừng, thuộc địa bàn của 5 xã: Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng, Hướng Sơn và Hướng Linh, thuộc huyện Hướng Hóa. Nhiệm vụ của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa là bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, bao gồm quần thể các động, thực vật quý hiếm như: Gà lôi lam mào trắng, Voọc Hà Tĩnh, Sao la, Mang lớn, Thỏ vằn... và Đinh tùng, Lan hài, Trầm hương..., trong đó, có nhiều loài động, thực vật đang bị đe dọa diệt chủng. Ngoài ra, Khu BTTN Bắc Hướng Hóa còn thực hiện nhiệm vụ duy trì giá trị dịch vụ sinh thái và chức...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dực (2011)

 • Trước nghiên cứu cá nội địa Quảng Ninh của chúng tôi đã có các công trình sau: Năm 2005, I-Shiung Chen và Maurice Kottelat công bố 4 loài Cá bống mới phát hiện ở Ba Chẽ, Cẩm Phả và Hải Hà; trong năm 2008, có 3 công trình được tiến hành: Nguyễn Hữu Dực (2010) điều tra cá vùng cửa sông hai huyện Đầm Hà và Tiên Yên, phát hiện 152 loài; Vũ Thị Sen (2008) tiến hành điều tra vùng cửa sông Bạch Đằng, thống kê 166 loài; Tạ Thị Thủy và cs. (2010) điều tra vùng cửa sông Tiên Yên, phát hiện 175 loài; Trần Đức Hậu và Kinoshita (2011) phát hiện loài Cá thơm ở sông Ka Long. Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”, chúng tôi đã tiến hành điều tra cá nội địa Quảng Ninh trên toàn địa bàn của tỉnh.

 • Article


 • Authors: Lê, Hùng Anh (2011)

 • Trong lĩnh vực nghiên cứu đa dạng sinh học biển ven bờ, thông tin về bộ Amphipoda (Giáp xác chân khác – GXCK), phân bộ Gammaridea của vùng biển Tây Nam Bộ (bao gồm vùng biển Kiên Giang, Cà Mau, bãi bồi ven biển và một số hòn đảo lớn như Phú Quốc, Nam Du...) cho đến nay còn ít được biết đến (Lê Hùng Anh, 2011). Về đa dạng sinh học vùng biển này, hiện nay đã xác định được khoảng 175 loài thực vật nổi, 166 loài động vật nổi, 132 loài nhuyễn thể, 42 loài da gai, 39 loài tôm và khoảng 479 loài cá. Trong các nhóm giáp xác sống ở tầng đáy, riêng phân bộ Giáp xác chân khác Gammaridea còn chưa được nghiên cứu nhiều. Bài báo cung cấp dữ liệu kết quả nghiên cứu của 2 đợt khảo sát trong thời gian 9/2007 và tháng 3/2009 tại vùng biển ven bờ Tây Nam Bộ về sinh vật đáy (giáp xác nhỏ), có b...