Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Lê, Trần Chấn (2002)

 • Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong việc duy trì các chu trình tự nhiên, giữ vững cân bằng sinh thái và cuộc sống loài người. Các kết quả điều tra cho thấy, nước ta có khoảng 12.000 loài thực vật bậc cao có mạch, hiện nay đã thống kê và mô tả được 10.500 loài, trong đó đã phân tích và xác định được 21,6% số loài là đặc hữu của Việt Nam. Về động vật, đã thống kê được 275 loài thú, 800 loài chim, 180 loài bò sát, 80 loài lưỡng cư, 5.500 loài côn trùng … đã xác định được hơn 100 loài và phân loài chim, 78 loài và phân loài thú là đặc hữu của Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Phạm, Bình Quyền; Lê, Thanh Bình (2012)

 • Các cơ sở khoa học và thực tiễn, đặc biệt quy trình chung xây dựng Quy hoạch tổng thể Bảo tồn Đa dạng sinh học của cả nước đã được trình bày trong báo cáo, tuy là kết quả ban đầu, nhưng bảo đảm tính khoa học, hệ thống, nhất là tạo được cơ sở để thời gian tới trực tiếp thực hiện việc quy hoạch bảo tồn. Quy hoạch Đa dạng sinh học là xác định khung về nội dung, phân bố không gian và kế hoạch thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học theo thời gian của các hoạt động bảo tồn khác. Quy hoạch Đa dạng sinh học là công cụ thiết yếu để quản lý hiệu quả từng khu bảo tồn và cả toàn bộ hệ thống bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Quy hoạch Bảo tồn Đa dạng sinh học của cả nước phải căn cứ vào Chiến lược Phát triển Kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; Chiến lược Bảo vệ Môi trường quốc gia; Quy hoạc...

 • Article


 • Authors: Khổng, Trung; Phạm, Bình Quyền (2011)

 • Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hóa được thành lập theo Quyết định số 479/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Dự án quy hoạch, đầu tư bảo vệ và xây dựng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Khu BTTN Bắc Hướng Hóa có diện tích khoảng 25.000 ha rừng và đất rừng, thuộc địa bàn của 5 xã: Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng, Hướng Sơn và Hướng Linh, thuộc huyện Hướng Hóa. Nhiệm vụ của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa là bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, bao gồm quần thể các động, thực vật quý hiếm như: Gà lôi lam mào trắng, Voọc Hà Tĩnh, Sao la, Mang lớn, Thỏ vằn... và Đinh tùng, Lan hài, Trầm hương..., trong đó, có nhiều loài động, thực vật đang bị đe dọa diệt chủng. Ngoài ra, Khu BTTN Bắc Hướng Hóa còn thực hiện nhiệm vụ duy trì giá trị dịch vụ sinh thái và chức...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dực (2011)

 • Trước nghiên cứu cá nội địa Quảng Ninh của chúng tôi đã có các công trình sau: Năm 2005, I-Shiung Chen và Maurice Kottelat công bố 4 loài Cá bống mới phát hiện ở Ba Chẽ, Cẩm Phả và Hải Hà; trong năm 2008, có 3 công trình được tiến hành: Nguyễn Hữu Dực (2010) điều tra cá vùng cửa sông hai huyện Đầm Hà và Tiên Yên, phát hiện 152 loài; Vũ Thị Sen (2008) tiến hành điều tra vùng cửa sông Bạch Đằng, thống kê 166 loài; Tạ Thị Thủy và cs. (2010) điều tra vùng cửa sông Tiên Yên, phát hiện 175 loài; Trần Đức Hậu và Kinoshita (2011) phát hiện loài Cá thơm ở sông Ka Long. Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”, chúng tôi đã tiến hành điều tra cá nội địa Quảng Ninh trên toàn địa bàn của tỉnh.

 • Article


 • Authors: Lê, Hùng Anh (2011)

 • Trong lĩnh vực nghiên cứu đa dạng sinh học biển ven bờ, thông tin về bộ Amphipoda (Giáp xác chân khác – GXCK), phân bộ Gammaridea của vùng biển Tây Nam Bộ (bao gồm vùng biển Kiên Giang, Cà Mau, bãi bồi ven biển và một số hòn đảo lớn như Phú Quốc, Nam Du...) cho đến nay còn ít được biết đến (Lê Hùng Anh, 2011). Về đa dạng sinh học vùng biển này, hiện nay đã xác định được khoảng 175 loài thực vật nổi, 166 loài động vật nổi, 132 loài nhuyễn thể, 42 loài da gai, 39 loài tôm và khoảng 479 loài cá. Trong các nhóm giáp xác sống ở tầng đáy, riêng phân bộ Giáp xác chân khác Gammaridea còn chưa được nghiên cứu nhiều. Bài báo cung cấp dữ liệu kết quả nghiên cứu của 2 đợt khảo sát trong thời gian 9/2007 và tháng 3/2009 tại vùng biển ven bờ Tây Nam Bộ về sinh vật đáy (giáp xác nhỏ), có b...

 • Article


 • Authors: Đào, Văn Tấn; Nguyễn, Thiên Tạo; Phạm, Trọng Ảnh; Nguyễn, Trường Sơn; Nguyễn, Văn Định; Nguyễn, Văn Thành; Nguyễn, Vũ Hoàng (2011)

 • Rừng ngập mặn (RNM) là một bộ phận cấu thành quan trọng của Vườn Quốc gia (VQG) Bái Tử Long. Với vài chục hòn đảo lớn nhỏ cùng với kết cấu thể nền ven các chân đảo, đã tạo nên hệ thực vật khá đặc thù cho kiểu hệ sinh thái chịu tác động mạnh mẽ của sóng biển và độ mặn. Mặc dù chỉ chiếm 1% diện tích rừng nhiệt đới, nhưng với sự có mặt ở gần 75% bờ biển từ vĩ độ 30o Bắc đến 30o Nam (Mark và cs., 1997), nên vai trò của hệ sinh thái RNM nói chung đã được khẳng định qua các công trình nghiên cứu từ trước đến nay (Hutchings và Saenger, 1987; Phan Nguyên Hồng, 1991; Phan Nguyên Hồng và cs., 1999...). Ngoài các chức năng sinh thái chung của kiểu hệ sinh thái này, thì rừng ngập mặn VQG Bái Tử Long còn có ý nghĩa riêng cho khu vực này. Một số đảo (ví dụ như đảo Ba Mùn) trong khu vực V...

 • Article


 • Authors: Mạch, Phan Văn; Sơn, Nguyễn Kiêm (2015)

 • Tài nguyên nước mặt của toàn tỉnh Sơn La hàng năm vào khoảng 19 tỷ m3 chủ yếu từ nguồn nước mưa tích trữ vào hai hệ thống sông chính là: Sông Đà (đoạn chảy qua Sơn La dài 250 km); Sông Mã (đoạn chảy qua Sơn La dài 93 km). Bên cạnh 2 sông chính, tỉnh Sơn La còn có 35 con suối lớn, hàng trăm con suối nhỏ nằm trên địa hình dốc với nhiều thác nước. Thành phần loài cá trong hệ thống sông suối, hồ ao tỉnh Sơn La rất đa dạng và phong phú với khoảng có 157 loài thuộc 23 họ, 10 bộ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu khu hệ cá cũng như nuôi trồng và khai thác thủy sản tại đây còn rất hạn chế. Do khai thác tài nguyên thủy sản quá mức, do các sông suối bị ngăn cách bởi các đập thủy điện lớn nhỏ, tác động của biến đổi khi hậu làm thay đổi mực nước các sông, suối mà các loài cá quý hiếm có giá trị kinh t...

 • Article


 • Authors: Tùng, Nguyễn Xuân; Tấn, Đào Văn; Tuấn, Lê Xuân; Hùng, Vũ Mạnh (2009)

 • The mangroves in Hung Hoa commune, about 8 km from Vinh City to the east. The commune is in the suburb of Vinh City, Nghe An Province. The survey by our study group has help identify 145 plant species of 64 families. True mangroves include 12 species of 9 families. Angiospermae has 11 species belonging to 8 families; no species belongs to Monocotyledoneae class; only one representative species of Polypodiophyta is found. Despite the smallest number of the 3 main tree groups found here, the true mangrove group plays a vital role, accounting for a large area in the Lam river mouth. The most common species observed in the mangrove ecosytem here are Sonneratia caseolaris followed by Acanthus eberacteatis, A. Ilicifolius. A. Corniculatum growing dispersely mixed with the communi...

 • Article


 • Authors: Tuấn, Lê Xuân; Tùng, Nguyễn Xuân; Tuấn, Nguyễn Đức; Tuấn, Mai Sỹ; Tấn, Đào Văn (2009)

 • The biologically high-yielding mangrove ecosystem, which is characteristic in tropical and subtropical waters, not only brings economic benefits, but also plays a major role in regulating climate. It does this by saving and decomposing pollutants, thereby cleaning the marine environment, by acting as a bulwark against wind and storms, by limiting erosion and maintaining silt, thereby mitigating the effects of rising sea levels or even creating conditions for land encroachment into the sea. Like in many other coastal localities of Vietnam, mangrove vegetation in the area of Long Son commune, Vung Tau City, is strongly affected by the pressure of population, economic activities, industrial waste and, above all, the uncontrolled development of shrimp ponds. Lying in the region are m...

 • Article


 • Authors: Hoàng Thị Bình Minh; Phan Văn Mạch (2011)

 • Là tỉnh nằm trong vùng Bắc Trung Bộ, với phần lớn núi rừng nằm về phía Tây, Thừa Thiên Huế có khá nhiều thủy vực khác nhau như sông, suối nước chảy, hồ, hồ chứa, các ao và ruộng. Cũng như đa phần các tỉnh miền Trung, các sông tại đây thường ngắn, dốc, nhưng lại lớn về phía hạ lưu, nên trong mùa mưa vào các tháng 9, 10 và tháng 11, thường gây ra lũ lụt. Một vài năm trở lại đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã làm cho hiện tượng lụt lội xảy ra nhiều hơn trên cả nước, trong đó có Thừa Thiên Huế, tác động mạnh tới các hoạt động kinh tế-xã hội, đồng thời làm thay đổi cấu trúc đa dạng thủy sinh vật các dạng thủy vực tại đây. Nội dung báo cáo này là một phần nhỏ trong đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam “Khảo sát, đánh giá đa dạng và tài nguyên sinh vật các thủy vực nư...