Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 46 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2009ĐẬP THỦY ĐIỆN – NHÂN TỐ LÀM TRẦM TRỌNG THÊM TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬUDực, Lê Diên; Mai, Hàn Tuyết
2009TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGNinh, Nguyễn Hữu; Hương, Phạm Thị Thúy; Ngọc, Trịnh Thị Kim
2009BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – MỘT THÁCH THỨC LỚN CHO TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGHọc, Trương Quang
2009BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG MIỀN NÚI VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCHSơn, Võ Thanh
2009AN NINH CON NGƯỜI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦUNgọc, Trịnh Thị Kim
2009QUẢN LÝ BẢO TỒN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TIÊN YÊN VÀ ĐẦM HÀ – QUẢNG NINHThắng, Hoàng Văn
2009GIÁ TRỊ KIẾN THỨC TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢOChung, Võ Trí
2009MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở NƯỚC TASơn, Nguyễn Danh; Trí, Trương Đức
2009XÓI LỞ BỜ BIỂN VIỆT NAM VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦUPhái, Vũ Văn
2009NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠNThái, Trần Hồng; Huy, Hoàng Anh; Liên, Mai Kim