Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Lê, Trần Chấn (2002)

 • Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong việc duy trì các chu trình tự nhiên, giữ vững cân bằng sinh thái và cuộc sống loài người. Các kết quả điều tra cho thấy, nước ta có khoảng 12.000 loài thực vật bậc cao có mạch, hiện nay đã thống kê và mô tả được 10.500 loài, trong đó đã phân tích và xác định được 21,6% số loài là đặc hữu của Việt Nam. Về động vật, đã thống kê được 275 loài thú, 800 loài chim, 180 loài bò sát, 80 loài lưỡng cư, 5.500 loài côn trùng … đã xác định được hơn 100 loài và phân loài chim, 78 loài và phân loài thú là đặc hữu của Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Mạch, Phan Văn; Sơn, Nguyễn Kiêm (2015)

 • Tài nguyên nước mặt của toàn tỉnh Sơn La hàng năm vào khoảng 19 tỷ m3 chủ yếu từ nguồn nước mưa tích trữ vào hai hệ thống sông chính là: Sông Đà (đoạn chảy qua Sơn La dài 250 km); Sông Mã (đoạn chảy qua Sơn La dài 93 km). Bên cạnh 2 sông chính, tỉnh Sơn La còn có 35 con suối lớn, hàng trăm con suối nhỏ nằm trên địa hình dốc với nhiều thác nước. Thành phần loài cá trong hệ thống sông suối, hồ ao tỉnh Sơn La rất đa dạng và phong phú với khoảng có 157 loài thuộc 23 họ, 10 bộ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu khu hệ cá cũng như nuôi trồng và khai thác thủy sản tại đây còn rất hạn chế. Do khai thác tài nguyên thủy sản quá mức, do các sông suối bị ngăn cách bởi các đập thủy điện lớn nhỏ, tác động của biến đổi khi hậu làm thay đổi mực nước các sông, suối mà các loài cá quý hiếm có giá trị kinh t...

 • Article


 • Authors: Nga, Tô Thúy (2015)

 • Tích hợp nội dung BVMT và thích ứng BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH là cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, các quy định, hướng dẫn thực hiện tích hợp nội dung BVMT và thích ứng BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH hiện nay vẫn còn tách rời nhau, trong khi quá trình xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch lại thống nhất và theo hướng đơn giản hóa các bước, thủ tục. Vì vậy, cần thiết phải có các quy định để thực hiện tích hợp nội dung về BVMT và thích ứng BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH đồng thời với nhau trên cơ sở phát triển các quy định và hướng dẫn liên quan đến tích hợp nội dung BVMT đã có.

 • Article


 • Authors: Sơn, Võ Thanh (2015)

 • Đa dạng sinh học (ĐDSH) là cơ sở cho sự phát triển bền vững (PTBV), nhưng hiện nay, ĐDSH đang bị suy thoái do các hoạt động của con người và sự suy thoái này, ngược lại, lại ảnh hưởng đến tiến trình PTBV của thế giới. Vì vậy, bài viết này là một nỗ lực làm sáng tỏ thực trạng trên thế giới từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, thông qua xem xét thể chế, chính sách, đến những cách tiếp cận được áp dụng, để làm rõ mô hình PTBV và bảo tồn ĐDSH. Một hệ thống thể chế chính sách toàn cầu đã được thiết lập, với việc áp dụng các nguyên lý PTBV và cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, làm nền tảng để đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Ở Việt Nam, hệ thống thể chế tổ chức về bảo tồn ĐDSH và PTBV ngày càng được hoàn thiện, với những chính sách pháp luật khá đồng bộ, đã thúc đẩy ...

 • Article


 • Authors: Yêm, Trần (2015)

 • Xã Sơn Thịnh là rốn lũ, lụt của huyện Hương Sơn nơi trong vòng 12 năm (2002-2014) chịu 3 trận lụt rất lớn. Hầu hết diện tích 5,9 km2 và 750/827 hộ gia đình của xã đều bị ngập trong các trận lũ lớn. Trong 2-3 năm qua, 50 hộ đã xây được nhà chống lũ với một phần kinh phí do nhà nước tài trợ. Với kinh nghiệm lâu đời, nhân dân trong xã đã thực hiện một số biện pháp thích ứng với lũ lụt. Các biện phấp đề xuất có tính khả thi nhằm ứng phó với lũ lụt bao gồm: Thành lập Đội ứng phó với lũ lụt, xây thêm nhà chống lũ bán kiên cố với kinh phí 15-20 triệu đồng, vệ sinh môi trường sau lũ lụt, phòng chống rủi ro và các biện pháp khác.

 • Article


 • Authors: Giang, Lê Minh (2002)

 • Ở Việt Nam trong những năm qua, cùng với sự ohát triển đi lên của đất nước, vấn đề nghiên cứu giới và sự bình đẳng về giới luôn nhận được sự quan tâm của đảng.......

 • Article


 • Authors: Thắng, Hoàng Văn (2015)

 • “Đánh đổi” (trade-offs) các dịch vụ hệ sinh thái phát sinh từ lựa chọn cách quản lý của con người mà vô tình hay hữu ý thay đổi loại hình, phạm vi và sự hài hòa tương đối những dịch vụ do hệ sinh thái cung cấp. Đánh đổi xảy ra khi việc cung cấp một dịch vụ hệ sinh thái bị suy giảm do việc tăng cường sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ hệ sinh thái khác. Đánh đổi xảy ra giữa các bên liên quan cũng như giữa các dịch vụ hệ sinh thái ở bất cứ nơi nào, thời điểm nào và nhiều khi không thể đảo ngược được. Đánh đổi đang trở nên phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học hay các dịch vụ hệ sinh thái mà đa dạng sinh học mang lại đã khó khăn, việc lựa chọn giữa các dịch vụ cung cấp, điều tiết, văn hóa hay hỗ trợ lại càng khó khăn hơn. Các...