Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Article


  • Authors: Dư Văn Toán (2015)

  • Bài báo giới thiệu và đánh giá tổng quan các kết quả nghiên cứu của chính tác giả và một số tác giả khác về việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) trên biển Việt Nam: bức xạ Mặt trời, gió, sóng, thủy triều, sinh khối, nhiệt biển. Đây cũng là một xu thế tất yếu trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, một nhiệm vụ khoa học công nghệ được ưu tiên và mang tính chiến lược lâu dài đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Việt Nam có tiềm năng rất lớn về các nguồn năng lượng tái tạo trên biển, tuy nhiên việc khai thác còn hạn chế do chưa có phân vùng và quy hoạch NLTT. Bài báo đánh giá sơ bộ về tiềm năng năng lượng tái tạo trên biển Việt Nam và đề xuất ban đầu về cơ chế chính sách phát triển. Vùng ven biển Việt Nam có tiềm năng rất cao: điện gió ven biển có...

  • Article


  • Authors: Dư Văn Toán; Lê Xuân Tuấn; Vũ Thành Chơn; Phạm Bình Quyền (2011)

  • Danh hiệu thiên nhiên và môi trường (TNMT) là danh hiệu cho một vùng địa lý về thiên nhiên và môi trường, được một tổ chức công nhận khi mà vùng đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định của tổ chức đó. Nếu danh hiệu do tổ chức quốc tế công nhận thì đó là danh hiệu quốc tế, nếu là do tổ chức quốc gia công nhận thì đó là danh hiệu quốc gia. Hiện nay, đã có nhiều danh hiệu quốc tế và quốc gia về TNMT đã được công nhận tại Việt Nam. Các địa phương nhận được danh hiệu TNMT, đặc biệt danh hiệu quốc tế như Hạ Long, Cát Bà, Xuân Thủy, Cần Giờ, Phong Nha – Kẻ Bàng, đã có những tác động tích cực từ du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện sinh kế cộng đồng địa phương. Rất nhiều nhà khoa học, cán bộ thuộc tổ chức và chương trình quốc tế về bảo vệ TNMT như IUCN, WWF, GEF,...