Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Đặng Huy Huỳnh (2011)

 • Đất ngập nước (ĐNN) ở Việt Nam có diện tích khoảng 10 triệu ha, phân bố trên tất cả 8 vùng sinh thái của Việt Nam. Trong đó, hai vùng là đồng bằng sông Cửu Long và châu thổ sông Hồng có diện tích ĐNN lớn nhất. ĐNN trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng không những đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, mà còn có vị trí chức năng vô cùng quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí, phục vụ đời sống xã hội hiện tại và tương lai. Là vùng có tiềm năng lớn để sản xuất và cung cấp các nguồn lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, ĐNN của Việt Nam cũng là vùng có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao, trong đó có nguồn tài nguyên động vật hoang dã (ĐVHD) là các loài động vật có xương sống (cá, ếch nhái, bò sát, thú) và hàng ...

 • Article


 • Authors: Kim, Thị Thúy Ngọc (2011)

 • Đất ngập nước (ĐNN) Việt Nam rất đa dạng về kiểu loại, phong phú về tài nguyên, đa dạngsinh học, có nhiều chức năng và giá trị về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. ĐNN phân bố rộng rãi trên cả nước, đóng vai trò quan trọng với cuộc sống người dân địa phương và phát triển của đất nước. Các dịch vụ hệ sinh thái (HST) của ĐNN bao gồm bốn loại chính: dịch vụ cung cấp (thức ăn, nước ngọt), dịch vụ điều tiết (điều tiết khí hậu, xói mòn, v.v...), dịch vụ văn hóa (giải trí, thẩm mỹ, giáo dục) và dịch vụ hỗ trợ (hình thành đất, chu trình dinh dưỡng). Giá trị của các dịch vụ HST của đất ngập nước liên quan chặt chẽ đến sự thịnh vượng của con người. Cùng với quá trình phát triển kinh tế, ĐNN tại Việt Nam đang bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và đặc biệt là c...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Cúc (2011)

 • Biến đổi khí hậu trong thời gian vừa qua đã gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản và tài nguyên thiên thiên, hủy hoại môi trường. Các thiên tai như bão, siêu bão, triều cường, lũ lụt, hạn hán ngày càng xảy ra nhiều hơn, với mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Những tác động do biến đổi khí hậu nói chung và do mực nước biển dâng nói riêng được cho là đã và sẽ có những tác động mạnh mẽ đến nhiều vùng ven biển trên thế giới. Rừng ngập mặn (RNM) là một trong những hệ sinh thái thường được nhắc đến khi bàn về biện pháp, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy có vai trò rõ nét trong ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, chính hệ sinh thái (HST) rừng ngập mặn cũng chịu nhiều tác động và bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả mu...

 • Article


 • Authors: Đỗ Văn Nhượng (2011)

 • Biến đổi khí hậu là thách thức nghiêm trọng nhất đối với nhân loại và sinh vật trên Trái đất, làm thay đổi toàn diện đời sống xã hội toàn cầu. Việt Nam là một trong năm quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng (Võ Quý, 2009). Các biểu hiện của biến đổi khí hậu có thể nhận thấy ở các tác động điển hình như nhiệt độ gia tăng, mực nước biển dâng lên, thay đổi chế độ và lượng mưa, gia tăng tần suất thiên tai, thời tiết cực đoan gây xáo trộn môi trường... (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009). Tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu và gia tăng các thời tiết bất thường dễ nhận thấy nhất là vùng ven biển và cửa sông, các hệ sinh thái ven bờ và hải đảo. Trong vùng nước nông của ven biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, có hai quần xã rất đặc trưng, cần ...

 • Article


 • Authors: Mai Đình Yên (2011)

 • Phân tích tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến các hệ sinh thái (HST) ở Việt Nam đang là yêu cầu chung của cả nước và cũng trên cơ sở các kết quả phân tích này, đề xuất các biện pháp giảm thiểu và thích ứng đối với BĐKH. Đã nhiều năm nghiên cứu/điều tra về HST Hồ Tây (từ năm 1961 đến nay), nhân dịp này trên cơ sở các kịch bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường về BĐKH ở nước ta, tác giả báo cáo này thử phân tích tác động của BĐKH lên HST Hồ Tây và đề xuất các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với BĐKH. Cho đến nay, trên thế giới mới chỉ có các phân tích mối quan hệ giữa đa dạng sinh học (ĐDSH) nói chung và BĐKH, có rất ít các phân tích trong các trường hợp cụ thể và ở ta thì có thể nói là chưa có gì, tuy cũng đã có ít nhất ba hội thảo khoa học về tác động của BĐKH đến ĐDS...

 • Article


 • Authors: Kim Thị Thúy Ngọc; Trần Trung Kiên (2015)

 • Trên thế giới, các hệ sinh thái đang bị thất thoát và suy giảm ở mức báo động. Đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ (MEA) cho thấy, hơn 60% các dịch vụ hệ sinh thái (HST) toàn cầu đang ở tình trạng xấu hơn so với 50 năm trước. Điều này một phần do hạn chế thông tin về giá trị thực mà thiên nhiên mang lại và các giá trị của thiên nhiên chưa được xem xét trong quá trình đưa ra các quyết định quy hoạch chính sách và trong các giao dịch kinh tế. Cũng theo MEA, hiện có rất nhiều các công cụ khác nhau, bao gồm các công cụ lập bản đồ không gian và lượng giá dịch vụ HST được sử dụng để đánh giá dịch vụ hệ sinh thái tại các khu vực và các cấp độ khác nhau nhằm hỗ trợ quá trình lồng ghép dịch vụ HST vào các quá trình ra quyết định. Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá sự thay đổi của...

 • Article


 • Authors: Phạm Hoài Nam; Trương Quang Học (2015)

 • Việc phát triển hệ thống giao thông đường bộ hiện đại (hay còn gọi là hệ sinh thái giao thông đường bộ bền vững) là một xu hướng tất yếu trên toàn thế giới. Việt Nam là một nước đang phát triển, nơi mà việc xây dựng hạ tầng cơ sở, trong đó có hệ thống giao thông đường bộ, là một yêu cầu cấp thiết và rất quan trọng cho việc phát triển bền vững của đất nước. Vai trò của cộng đồng trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung và trong phát triển hệ thống giao thông đường bộ nói riêng đã được đề cập đến trong nhiều chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, việc thực hiện và áp dụng trong thực tế của các chính sách đó còn nhiều hạn chế. Để hướng tới việc phát triển một hệ thống giao thông đường bộ bền vững, sự tham gia của cộng đồng cần được tích hợp trong tất cả các giai đoạn thực hiện ...

 • Article


 • Authors: Lê Xuân Tuấn; Nguyễn Thế Thịnh; Đinh Đức Trường; Lê Hà Thanh; Phan Thị Anh Đào (2015)

 • Các phương án sử dụng các hệ sinh thái đất ngập nước nói chung và hệ sinh thái rừng ngập mặn nói riêng thường chỉ tính tới các giá trị sử dụng trực tiếp của hệ sinh thái như thủy sản, gỗ, củi trong khi những giá trị gián tiếp chưa được quan tâm nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng tài nguyên cần tính đến các chi phí khác như chi phí cơ hội và mong muốn bảo tồn đa dạng sinh học để có các phương án bảo tồn nhằm phát triển bền vững. Báo cáo này trình bày nghiên cứu đánh giá giá trị sử dụng gián tiếp của Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, giá trị sử dụng gián tiếp của khu vực nghiên cứu vào khoảng 1.035 tỷ đồng/năm.

 • Article


 • Authors: Yên, Mai Đình (2010)

 • IPCC (Intergovernment Panel of Climate Change) and MONRE (Ministry of Natural Resources and Environment) of Vietnam have delivered different scenarios for some main climatic factors of the Delta of North Vietnam, such as temperature, sea level rise, precipitation for 2020, 2050 and 2100. The biodiversity/ecosystem of the Red River mouth has many characteristics of the history of formation, the living environment, and biodiversity of different groups of aquatic organisms, which have scientific, economic and social values. However, the biodiversity/ecosystem of the Red River mouth is being heavily degraded due to many reasons, of which the most important one is due to construction of many damps in the watershed. For the worst scenario, the impacts of climate change on biodiversity/eco...