Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 51 (Search time: 0.045 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2009TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGNinh, Nguyễn Hữu; Hương, Phạm Thị Thúy; Ngọc, Trịnh Thị Kim
2009BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – MỘT THÁCH THỨC LỚN CHO TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGHọc, Trương Quang
2009BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG MIỀN NÚI VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCHSơn, Võ Thanh
2002Những vấn đề về đa dạng sinh học ở vùng núi Việt Nam: hiện trạng và diễn biến trong 10 năm quaChấn, Lê Trần
2011KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN – “PHÒNG THÍ NGHIỆM HỌC TẬP” CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGNguyễn Hoàng Trí
2015Vai trò của cộng đồng trong phát triển hệ sinh thái giao thông đường bộ bền vững ở Việt NamPhạm Hoài Nam; Trương Quang Học
2015Một số vấn đề về bảo vệ tài nguyên và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở nước taSơn, Nguyễn Danh
2015TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ THIÊN TAI ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, BIỆN PHÁP THÍCH NGHI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGViết, Nguyễn Văn; Sơn, Nguyễn Hồng; Giang, Ngô Tiền
2009PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAYHằng, Trương Thị Thúy
2010MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAMSơn, Nguyễn Danh