Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Thắng, Hoàng Văn (2015)

 • “Đánh đổi” (trade-offs) các dịch vụ hệ sinh thái phát sinh từ lựa chọn cách quản lý của con người mà vô tình hay hữu ý thay đổi loại hình, phạm vi và sự hài hòa tương đối những dịch vụ do hệ sinh thái cung cấp. Đánh đổi xảy ra khi việc cung cấp một dịch vụ hệ sinh thái bị suy giảm do việc tăng cường sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ hệ sinh thái khác. Đánh đổi xảy ra giữa các bên liên quan cũng như giữa các dịch vụ hệ sinh thái ở bất cứ nơi nào, thời điểm nào và nhiều khi không thể đảo ngược được. Đánh đổi đang trở nên phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học hay các dịch vụ hệ sinh thái mà đa dạng sinh học mang lại đã khó khăn, việc lựa chọn giữa các dịch vụ cung cấp, điều tiết, văn hóa hay hỗ trợ lại càng khó khăn hơn. Các...

 • Article


 • Authors: Minh, Lê Đức; Thắng, Hoàng Văn (2009)

 • Although biological corridors have been used to facilitate the movement of wildlife since the first half of the last century, they have only been officially integrated into conservation planning at the landscape level in recent years. Supported by the theory of island biogeography, the principles of metapopulation, and empirical studies, biological corridors have now been considered an integral component of the conservation landscape to protect species from local extinction. However, to successfully design these corridors, detailed data on biology, especially migration behaviors and habitat suitability, should be collected and analyzed. This is a critical challenge for conservation planners, particularly in the context of climate change because it will result in range shifts...

 • Working Paper


 • Authors: Thắng, Hoàng Văn; Dực, Lê Diên (2006)

 • Trong bài phát biểu tại lễ công bố “Báo cáo tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực hiện công ước Ramsar”, tại Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2006, TS. Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nêu rõ: “Đất ngập nước và sự đa dạng sinh học của đất ngập nước đã gắn liền với dân tộc Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm lịch sử. Nền văn minh của người Việt được mệnh danh là nền văn minh lúa nước. Hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long từ ngàn đời đã cung cấp phù sa cho cày cấy trồng trọt. Ao hồ miền Bắc hay kênh rạch chằng chịt Nam Bộ là hình ảnh thân thuộc của mỗi người dân Việt Nam. Đất ngập nước chính là các vùng trọng điểm phát triển kinh tế xã hội, mang lại nhiều sản phẩm phục vụ cho cuộc sống của người dân, nhu cầu phát triển kinh tế của đất ...

 • Book chapter


 • Authors: Sơn, Võ Thanh; Hồi, Nguyễn Chu; Nghi, Trần Hữu; Quang, Bùi Công; Sơn, Nguyễn Danh; Thắng, Lê Văn; Thắng, Hoàng Văn; Tuấn, Lê Anh; Tuyến, Nghiêm Phương (2015)

 • Based on the results achieved in Chapters 3, 4, 5, 6, 7, Chapter 8 is considered to be an orientation toward a sustainable development future which is resistant to the effects of climate change extremes in Vietnam. With this purpose, this chapter presents the research on “Relationship between Disaster Risk Management and Sustainable Development”, “Integration of Short- and Long-term Responses to Extreme Events”, and “Relationship between Disaster Risk Management, Adaptation to Climate Extremes, and Mitigation of Greenhouse Gas Emissions”. These issues are the theoretical and practical basis to help policy makers in Vietnam define a more specific vision for future development. Remarks drawn from these studies are:  Conservation of natural capitals such as biodiversity and ...

 • Article


 • Authors: Thắng, Hoàng Văn (2010)

 • The Advancing Conservation in a Social Context: Working in a World of Trade-offs Initiative (ACSC) was designed to promote productive and meaningful research and discussion about the relationship between biodiversity conservation, social well-being, and economic development in Viet Nam. Given Vietnam’s unique history and socio-political context, a primary emphasis of the research initiative undertaken by the Centre for Natural Resources and Environmental Studies (CRES) was to examine and digest the volume of relevant technical reports, laws and policies, and other documents in such a way that they can be used to understand and intervene in the trajectory of conservation and development in Vietnam. From this analysis, we were able to summarize and categorize Vietnam’s history w...

 • Article


 • Authors: Hằng, Nguyễn Thị Diễm; Thắng, Hoàng Văn (2015)

 • Bài báo phân tích vai trò, thực trạng hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển tái chế chất thải rắn (CTR) phục vụ mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ thống chính sách hỗ trợ tái chế CTR về cơ bản đã được xây dựng, bao gồm: chính sách phân loại CTR tạo nguồn nguyên liệu đầu vào, chính sách hỗ trợ sản xuất (ưu đãi mặt bằng, hộ trợ vay vốn, giảm thuế…), chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm (trợ giá và khuyến khích tiêu dùng sản phẩm tái chế). Tuy nhiên, hệ thống chính sách này vẫn còn những bất cập, chưa thúc đẩy tái chế CTR phục vụ mục tiêu PTBV, đó là: sự thiếu khả thi của một số chính sách (đặc biệt là chính sách mang tính định hướng, xây dựng chỉ tiêu tái chế CTR); thiếu một số chính sách quan trọng hỗ trợ toàn diện cho các khâu tổ chức sả...

 • Article


 • Authors: Thắng, Hoàng Văn; Hùng, Phạm Việt (2010)

 • The areas of Tien Yen and Dam Ha contain high value of biodiversity. A number of species and ecosystems have been identified include 69 species of Phytoplankton, 58 species of Zooplankton, 33 species of sea weeds, 4 species of sea grasses, 228 species of vascular plants, 240 species of Zoobenthods, 112 species of insects, 152 species of fish, 57 species of amphibians and reptiles, 77 species of birds and 13 species of mammals. Of those, there are 5 species which endemic to the area, 30 species are rare and 5 species are endangered. There are also 7 communities of mangroves. Despite of its biodiversity richness, conservation management in the area is still facing a lot of difficulties. Biodiversity is under great pressure from development, over exploitation and miss-management. Com...