Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Hoàng Thị Ngọc Hà; Trương Quang Học (2015)

 • Nghiên cứu Triển khai sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) được tiến hành tại quận Ngô Quyền, huyện Tiên Lãng và huyện Cát Hải, (Hải Phòng),huyện Tiền Hải (Thái Bình), huyện Giao Thủy (Nam Định) trong giai đoạn từ năm 2013 - 2014. Qua gần 1 năm triển khai, nghiên cứu đã đạt một số kết quả như: Đào tạo được hơn 100 tập huấn viên nòng cốt về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng BĐKH và đánh giá tính dễ bị tổn thương, năng lực ứng phó thảm họa; Các tập huấn viên nòng cốt đã đánh giá được tính dễ bị tổn thương do BĐKH và năng lực ứng phó với thảm họa của địa phương; Xây dựng kế hoạch hành động quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó BĐKH; Đề xuất mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH cho mỗi địa bàn nghiên cứu.

 • Article


 • Authors: Lưu Thị Thu Giang; Trương Quang Học (2011)

 • Rừng ngập mặn từ lâu đã được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như phòng, chống thiên tai, bảo vệ bờ biển, chống xói lở, hạn chế xâm nhập mặn, là nơi ở của nhiều loại thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học, lọc các chất ô nhiễm, chất cặn lắng và đặc biệt là vai trò cân bằng hệ sinh thái thông qua quá trình hấp thu khí CO2 và thải ra khí O2. Tuy nhiên, với lượng diện tích rừng ngập mặn trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang giảm đi với tốc độ nhanh chóng do các hoạt động phá hoại, khai thác quá mức, chuyển đổi mục đích sử dụng, phục vụ sinh kế người dân…, đã gây ra những hậu quả nặng nề như thiệt hại về tài sản, con người từ thiên tai tại những khu vực bờ biển hay mất đi sự đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản dồi dào. Đặc biệt, quá trình mất rừng và suy thoái rừ...

 • Article


 • Authors: Trương Quang Học (2011)

 • “Đất ngập nước là những vùng đầm lầy, than bùn hoặc vùng nước tự nhiên hay nhân tạo, thường xuyên hay tạm thời, có nước chảy hay nước tù, là nước ngọt, nước lợ hay nước biển, kể cả những vùng nước biển có độ sâu không quá 6 m khi triều thấp” (Ramsar, 1971). Đất ngập nước (ĐNN) có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và con người, tuy nhiên, trong thời gian qua, do những nguyên nhân khác nhau, chủ yếu là do bị khai thác quá mức, các hệ sinh thái ĐNN bị suy thoái nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, gây ảnh hưởng về nhiều mặt tới tự nhiên và đời sống xã hội. Gần đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), một mặt, các hệ sinh thái (HST) đất ngập nước chịu những rủi ro nặng nề nhất so với các HST trên cạn và biển, nhưng mặt khác, nếu được quản lý tốt, các HST ĐNN và đa dạng ...

 • Article


 • Authors: Phạm Hoài Nam; Trương Quang Học (2015)

 • Vùng Tây Nguyên nằm trên dãy Trường Sơn. Đây là vùng đất có ý nghĩa địa-chính trị quan trọng, với tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học phong phú. Tây Nguyên còn là nơi sinh sống của khoảng 35 dân tộc ít người với nền văn hóa đa dạng, phong phú. Hiện tại, các hoạt động kinh tế-xã hội tại Tây Nguyên, bao gồm khai khoáng, thay đổi mục đích sử dụng đất, di dân, thủy điện, giao thông, phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp..., đã tác động lên môi trường, các hệ sinh thái và phá vỡ cân bằng tự nhiên. Áp dụng cách tiếp cận liên ngành/dựa trên hệ sinh thái, nghiên cứu này tập trung vào phân tích hiện trạng các vấn đề về tài nguyên tại vùng Tây Nguyên, bao gồm: (i) suy giảm tài nguyên do các hoạt động phát triển (khai thác và chế biến bôxit, di dân và phát triển thủy điện); (ii) ...

 • Article


 • Authors: Trương Quang Học (2015)

 • Cách tiếp cận hệ sinh thái/dựa trên hệ sinh thái (do Công ước Đa dạng sinh học đề xuất vào năm 1995), khởi đầu là một chiến lược để quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên (đất, nước và sinh vật) và gần đây, được áp dụng rộng rãi cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái đã được nghiên cứu và triển khai từ cuối những năm 90, phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học/tài nguyên. Gần đây, cách tiếp cận này đã được triển khai trong các lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu, cả trong quá trình hoạch định chính sách và triển khai thực hiện trên thực tế. Theo đó, bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, cũng còn những khó khăn, thách thức cần phải được tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn,...

 • Article


 • Authors: Phạm Hoài Nam; Trương Quang Học (2015)

 • Việc phát triển hệ thống giao thông đường bộ hiện đại (hay còn gọi là hệ sinh thái giao thông đường bộ bền vững) là một xu hướng tất yếu trên toàn thế giới. Việt Nam là một nước đang phát triển, nơi mà việc xây dựng hạ tầng cơ sở, trong đó có hệ thống giao thông đường bộ, là một yêu cầu cấp thiết và rất quan trọng cho việc phát triển bền vững của đất nước. Vai trò của cộng đồng trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung và trong phát triển hệ thống giao thông đường bộ nói riêng đã được đề cập đến trong nhiều chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, việc thực hiện và áp dụng trong thực tế của các chính sách đó còn nhiều hạn chế. Để hướng tới việc phát triển một hệ thống giao thông đường bộ bền vững, sự tham gia của cộng đồng cần được tích hợp trong tất cả các giai đoạn thực hiện ...