Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/994
Title: Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt Nam
Authors: Nguyen Khac, Giang
Keywords: Truyền thông xã hội
báo chí-truyền thông
lá cải hóa
báo chí công dân
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số1 (2015) 12-19;
Abstract: Tác giả chủ yếu phác thảo lại quá trình thâm nhập của truyền thông xã hội (social media) vào Việt Nam từ đầu những năm 2000, qua đó phân tích những tác động của nó tới môi trường báo chí. Tác giả cho rằng, tuy truyền thông xã hội có nhiều ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của nền báo chí-truyền thông nước nhà, nhưng bản thân nó cũng có những mặt hạn chế nhất định cần được hiểu rõ hơn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/994
ISSN: 0866 - 86 12
Appears in Collections:Chuyên san Khoa học xã hội và Nhân văn

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vol 31, No 1 12-19.pdf
  • Description : 
  • Size : 255.06 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.