Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/995
Title: Xây dựng bộ tiêu chí và khung phát triển văn hóa chất lượng trường đại học
Other Titles: Developing Criteria and Framework for Improving University Quality Culture
Authors: Lê, Văn Hảo
Keywords: Chất lượng;văn hóa;văn hóa chất lượng
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 50-58
Series/Report no.: Tập 31, Số 2;
Abstract: Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng đang là mối quan tâm lớn của giáo dục đại học Việt Nam bởi đây là một trong các yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của mỗi nhà trường cũng như của cả hệ thống. Trên cơ sở các quan điểm, mô hình về xây dựng văn hóa chất lượng trường đại học trong và ngoài nước, tác giả đề xuất bộ tiêu chí và khung phát triển văn hóa chất lượng nhằm giúp trường đại học tự đánh giá thực trạng văn hóa chất lượng của mình, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống các giải pháp để tiếp tục phát triển. Mặc dù đối tượng phục vụ ban đầu của các sản phẩm nghiên cứu này là Trường Đại học Nha Trang, chúng có thể được vận dụng tốt cho việc tự đánh giá và xây dựng giải pháp phát triển VHCL tại các trường đại học khác.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/995
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 200.23 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.