Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/996
Title: Bàn về thiết chế Ombudsman Liên bang ở Nga
Other Titles: The Federal Ombudsman in Russia
Authors: Mai, Văn Thắng
Keywords: Ombudsman;thiết chế;mô hình;nhân quyền;Liên bang Nga
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Mai, Văn Thắng. (2015). Bàn về thiết chế Ombudsman Liên bang ở Nga. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học. Tập 31, Số 2, tr. 52-59
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học
Abstract: Ombudsman Liên bang ở Nga là thiết chế mới được thiết lập ở nước Nga cùng với quá trình cải cách dân chủ ở quốc gia này. Với tính chất là một thiết chế quyền lực nhà nước do Đu-ma Quốc gia Nga lập nên nhưng độc lập và nhân danh cá nhân trong hoạt động, Ombudsman Liên bang ở Nga đang chứng minh tính hiệu quả và nhận được sự tín nhiệm cao trong xã hội. Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, thiết nghĩ, việc tìm hiểu mô hình Ombudsman Liên bang ở Nga là rất hữu ích và cần thiết cho khả năng hình thành một thiết chế chuyên trách, độc lập tập trung bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy nhân quyền trong tương lai.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/996
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 144.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.