Request a document copy: Nghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng sinh diệt nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciensb: Đề tài NCKH. QG.13.12

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel