PGS.TS - Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải
Qualification: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Vật lý
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

985

VIEWS & DOWNLOAD

687

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 27
 • Xây dựng hệ thống nhắn tin nội bộ dựa trên các thiết bị thông tin không dây.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hải (2004)

 • Luận văn đã xây dựng được hệ thống thông tin nội bộ SMScomm bao gồm một Môdem GSM và một máy tính PC, cho phép thực hiện một số dịch vụ bằng tin nhắn ngắn. Thực hiện thành công lập trình điều khiển truyền thông giữa các máy tính nối mạng thông qua giao thức TCP nhờ sự hỗ trợ của tập Winsock trong Visual Basic. Xây dựng được các dịch vụ : Kiểm tra giá hàng, số lượng hàng, tra cứu danh bạ, dịch vụ nhắn tin trợ giúp, dịch vụ CHAT giữa máy di động và máy tính mà không cần sửa đổi mã nguồn của chương trình

 • 01050000639_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Hải (2012)

 • Tổng quan về vật liệu Fe2O3; vật liệu MCM 41; Asen; thực trạng ô nhiễm asen trong nước ngầm trên thế giới và Việt Nam; các phương trình xử lý asen và phương pháp hấp phụ. Nghiên cứu chế tạo vật liệu oxit sắt và MCM-41 cũng như các phép phân tích và thiết b (...)

 • Overview of Technological Capacity of Vietnamese Enterprises in the Context of the 4th Industrial Revolution.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hải; Trần, Tiến Anh (2019)

 • Bài báo cung cấp một cái nhìn toàn diện về việc đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thông qua việc đánh giá các tiêu chí về năng lực khai thác – sử dụng – vận hành công nghệ, năng lực cải tiến, nâng cấp công nghệ, và năng lực nghiên cứu – sáng tạo công nghệ mới. Nguồn lực hạn chế có ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực khai thác, vận hành công nghệ của doanh nghiệp. Bản thân nội tại doanh nghiệp còn nhiều khó khăn nên những hoạt động tiếp tục cải tiến, nâng cấp công nghệ còn bị bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, mức độ năng lực sáng tạo, phát triển công nghệ mới cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam chưa đạt được nhiều thành tựu dù cũng đã có sự qua...

 • DT_00771.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Hoàng Hải; Nguyễn, Thị Cẩm Hà (2007)

 • Tổng hợp, điều chế BaTiO3 dựa trên phản ứng đồng kết tủa muối oxalat có thành phần cation đúng tỷ lệ trong công thức phân tử (Ba/Ti = 1/1). Sản phẩm BaTiO3 thu được có kích thước hạt đồng nhất với cỡ hạt nhỏ hơn 1 micromet, không lẫn tạp chất cacbonat, sẽ là tiền chất để chế tạo các lớp màng BaTiO3 cho ứng dụng. Nghiên cứu qúa trình chuyển hóa BTO thành BaTiO3 bằng phân tích nhiệt vi sai và nhiễu xạ tia X theo sự biến thiên của nhiệt độ cho phép kiểm soát tính chất của vật liệu thông qua quy trình xử lý nhiệt. Điều chế vật liệu BaTiO3 thông qua phương pháp thủy nhiệt có thành phần tỷ lệ cấu trúc xác định và gần bằng 1 trong điều kiện tổng hợp: nhiệt độ phản ứng 150 độ C, thời gian phả...

 • 124.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hoang Luong; Nguyen, Ngoc Long; Le, Van Vu; Nguyen, Hoang Hai; Luu, Manh Quynh (2009)

 • Sphere-like gold nanoparticles have been prepared by chemical reduction method and by using X-ray irradiation, while rod-like gold nanoparticles were synthesized according to the seed-mediated growth method and by sonoelectrochemistry. Sphere-like gold nanoparticles have diameter of 20 - 60 nm, while rod-like gold nanoparticles have aspect ratio from 2 to 4. In UV-vis spectra the absorption bands related to surface piasmon resonance were observed. CoPt nanoparticlcs with the size of 5 - 20 nm have been prepared by electrodeposition, while FePt Iianoparticles with the size of 5 - 10 nm were synthesized by sonoclectrodeposition. After annealing, these magnetic nanoparticles showed a hig...

 • 30.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Quoc Tuan; Pham, Van Hao; Luu, Manh Quynh; Nguyen, Hoang Luong; Nguyen, Hoang Hai (2015)

 • Silver nanoparticles colloid has been prepared by heat-combined electrochemical method, which uses simple and low-cost equipment of easy installation and operation, is easily deployed in industrial scale. A silver plate was used as the cathode instead of silver salts to avoid unexpected ions from the salts. The cathode was made from a stainless steel plate. The chemical used as the electrolyte solution is TriSodium Citrate (TSC). Silver nanoparticles made by the above method are spherical, small-sized, its size distribution ranges from 3-12nm, stably dispersing in a non-toxic solution. Bactericidal capacity of silver nanoparticles are tested on 4 types of common bacteria and fungi....

PGS.TS - Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải
author picture
 • Email: nhhai@vnu.edu.vn
 • Phone: .
 • Link Personal:https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=n9jCDn4AAAAJ
Qualification: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Vật lý
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Showing results 1 to 10 of 27
 • Xây dựng hệ thống nhắn tin nội bộ dựa trên các thiết bị thông tin không dây.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hải (2004)

 • Luận văn đã xây dựng được hệ thống thông tin nội bộ SMScomm bao gồm một Môdem GSM và một máy tính PC, cho phép thực hiện một số dịch vụ bằng tin nhắn ngắn. Thực hiện thành công lập trình điều khiển truyền thông giữa các máy tính nối mạng thông qua giao thức TCP nhờ sự hỗ trợ của tập Winsock trong Visual Basic. Xây dựng được các dịch vụ : Kiểm tra giá hàng, số lượng hàng, tra cứu danh bạ, dịch vụ nhắn tin trợ giúp, dịch vụ CHAT giữa máy di động và máy tính mà không cần sửa đổi mã nguồn của chương trình

 • 01050000639_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Hải (2012)

 • Tổng quan về vật liệu Fe2O3; vật liệu MCM 41; Asen; thực trạng ô nhiễm asen trong nước ngầm trên thế giới và Việt Nam; các phương trình xử lý asen và phương pháp hấp phụ. Nghiên cứu chế tạo vật liệu oxit sắt và MCM-41 cũng như các phép phân tích và thiết b (...)

 • Overview of Technological Capacity of Vietnamese Enterprises in the Context of the 4th Industrial Revolution.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hải; Trần, Tiến Anh (2019)

 • Bài báo cung cấp một cái nhìn toàn diện về việc đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thông qua việc đánh giá các tiêu chí về năng lực khai thác – sử dụng – vận hành công nghệ, năng lực cải tiến, nâng cấp công nghệ, và năng lực nghiên cứu – sáng tạo công nghệ mới. Nguồn lực hạn chế có ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực khai thác, vận hành công nghệ của doanh nghiệp. Bản thân nội tại doanh nghiệp còn nhiều khó khăn nên những hoạt động tiếp tục cải tiến, nâng cấp công nghệ còn bị bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, mức độ năng lực sáng tạo, phát triển công nghệ mới cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam chưa đạt được nhiều thành tựu dù cũng đã có sự qua...

 • DT_00771.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Hoàng Hải; Nguyễn, Thị Cẩm Hà (2007)

 • Tổng hợp, điều chế BaTiO3 dựa trên phản ứng đồng kết tủa muối oxalat có thành phần cation đúng tỷ lệ trong công thức phân tử (Ba/Ti = 1/1). Sản phẩm BaTiO3 thu được có kích thước hạt đồng nhất với cỡ hạt nhỏ hơn 1 micromet, không lẫn tạp chất cacbonat, sẽ là tiền chất để chế tạo các lớp màng BaTiO3 cho ứng dụng. Nghiên cứu qúa trình chuyển hóa BTO thành BaTiO3 bằng phân tích nhiệt vi sai và nhiễu xạ tia X theo sự biến thiên của nhiệt độ cho phép kiểm soát tính chất của vật liệu thông qua quy trình xử lý nhiệt. Điều chế vật liệu BaTiO3 thông qua phương pháp thủy nhiệt có thành phần tỷ lệ cấu trúc xác định và gần bằng 1 trong điều kiện tổng hợp: nhiệt độ phản ứng 150 độ C, thời gian phả...

 • 124.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hoang Luong; Nguyen, Ngoc Long; Le, Van Vu; Nguyen, Hoang Hai; Luu, Manh Quynh (2009)

 • Sphere-like gold nanoparticles have been prepared by chemical reduction method and by using X-ray irradiation, while rod-like gold nanoparticles were synthesized according to the seed-mediated growth method and by sonoelectrochemistry. Sphere-like gold nanoparticles have diameter of 20 - 60 nm, while rod-like gold nanoparticles have aspect ratio from 2 to 4. In UV-vis spectra the absorption bands related to surface piasmon resonance were observed. CoPt nanoparticlcs with the size of 5 - 20 nm have been prepared by electrodeposition, while FePt Iianoparticles with the size of 5 - 10 nm were synthesized by sonoclectrodeposition. After annealing, these magnetic nanoparticles showed a hig...

 • 30.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Quoc Tuan; Pham, Van Hao; Luu, Manh Quynh; Nguyen, Hoang Luong; Nguyen, Hoang Hai (2015)

 • Silver nanoparticles colloid has been prepared by heat-combined electrochemical method, which uses simple and low-cost equipment of easy installation and operation, is easily deployed in industrial scale. A silver plate was used as the cathode instead of silver salts to avoid unexpected ions from the salts. The cathode was made from a stainless steel plate. The chemical used as the electrolyte solution is TriSodium Citrate (TSC). Silver nanoparticles made by the above method are spherical, small-sized, its size distribution ranges from 3-12nm, stably dispersing in a non-toxic solution. Bactericidal capacity of silver nanoparticles are tested on 4 types of common bacteria and fungi....