Đinh Văn Toàn
Qualification: Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp
Fields/Area of Specialization: Kinh tế năng lượng. Kinh tế học phát triển. Kinh tế
TS. Đinh Văn Toàn - Chủ tịch Hội đồng Kiểm định, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; Giảng viên Cao cấp Viện Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN. *Đào tạo: Kinh tế năng lượng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học Quốc gia Autralia; TS Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân *Kinh nghiệm: Trưởng ban Thanh tra & Pháp chế, Chánh Văn phòng ĐHQGHN; Phó Hiệu trưởng các Trường ĐH Dầu khí Việt Nam, ĐH Điện lực; Trợ lý Tổng giám đốc TCTy Điện Lực Việt Nam (PhD., Chairman Quality Accreditation Council, Vice Director Centre for Education Accreditation VNU-CEA; Senior Lecturer School of Business Administration, VNU University of Economics and Business. *Education: Bachelor in Economics for Energy, Hanoi University of Technology; Master in Economics of Development, The Australian National University; PhD, National Economic University, Hanoi. *Experience: Head Inspection and Legislation Department, Chief Vietnam National University Office, VNU; Vice Rector PetroVietnam University; Vice Rector Electric Power University; Assisstant to the EVN President. Research domain: Human resource development; Organization development; Entrepreneurship & Innovation; Corporate governance; University governance ).

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

10363

VIEWS & DOWNLOAD

6675

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 84
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hải Yến;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2022)

 • Luận văn đã đánh giá thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Tek Experts Vietnam dựa trên cơ sở lý thuyết các nội dung của quản trị quan hệ khách hàng; phân tích những thành tựu và hạn chế của công tác quản trị hiện tại và đưa ra những đề xuất hoàn thiện phù hợp với mục tiêu và chiến lược của công ty.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thư Hương;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2022)

 • Luận văn đã đề xuất được một số giải pháp nhằm tạo động lực hơn nữa cho nhân viên tại Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất. Đồng thời luận văn đã đưa ra các khuyến nghị để thực hiện tốt các giải pháp này. Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các Lãnh đạo Công ty trong việc áp dụng các chính sách về tạo động lực để duy trì các nội dung đã làm tốt và hoàn thiện các nội dung khác để cải thiện động lực làm việc của nhân viên.

 • Ch A TBD No582_583_Th2_2021.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2021)

 • Bài báo tập trung nghiên cứu về các công ty Spin-offs và chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp này từ các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số đề xuất thúc đẩy phát triển Spin-offs trong các trường đại học Việt Nam, nhằm khai thác và phát huy tiềm năng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo to lớn của các trường đại học.

 • KHTM_No149_150_Th1_2_2021.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2021)

 • Bài báo nghiên cứu về các công ty Spin-offs và các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp này từ các cơ sở giáo dục đại học ở một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu học thuật đã công bố và kết quả nghiên cứu thực trạng tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, bài viết đưa ra các vấn đề cần quan tâm về chính sách và cải cách thể chế đối với giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh yêu cầu cải cách thể chế và môi trường cho phát triển doanh nghiệp từ các trường đại học thì tự chủ toàn diện cho các trường để đổi mới tổ chức, khuyến khích khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động thương mại hóa là một vấn đề cấp bách được đặt ra.

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2021)

 • Các trường đại học ngày nay đang chuyển đổi sang mô hình trường đại học khởi nghiệp, cùng với đó là sự đổi mới mạnh mẽ về quản trị theo hướng tự chủ và gắn với khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về mô hình trường đại học khởi nghiệp và quản trị đại học tiên tiến trên khía cạnh cơ cấu và phương thức quản trị để thích ứng với mô hình này trên thế giới. Thông qua tổng kết các nghiên cứu về thực trạng, bài viết đóng góp một số đề xuất chính sách đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị đại học cho các trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi để hướng tới mô hình trường đại học khởi nghiệp.

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Do, Anh Duc; Luu, Huu Van; Yu, Vincent F.; Chou, Shuo-Yan; Ngo, Van Hien; Ngo, The Chi; Dinh, Van Toan; Luu, Quoc Dat (2021)

 • Supplier selection and segmentation are crucial tasks of companies in order to reduce costs and increase the competitiveness of their goods. To handle uncertainty and dynamicity in the supplier segmentation problem, this research thus proposes a new dynamic generalized fuzzy multi-criteria group decision making (MCGDM) approach from the aspects of capabil- ity and willingness and with respect to environmental issues. The proposed approach defines the aggregated ratings of alternatives, the aggregated weights of criteria, and the weighted ratings by using generalized fuzzy numbers with the effect of time weight. Next, we determine the ranking order of alternatives via a popular centroi...

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2021)

 • Bài viết tìm hiểu chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học, công nghệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại ĐHQGHN chưa có chính sách nào cho mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ trong trường đại học, mà mới chỉ tập trung vào chính sách phát triển khoa học công nghệ. Trên cơ sở đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện chính sách đối với phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ tại ĐHQGHN.

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Dinh, Van Toan; Hoang, Thi Cam Thuong (2021)

 • Along with the advances of science and technology, higher education has had a substantial transformation towards autonomy associated with entrepreneurship, innovation, and creativity. Vietnam is facing the challenges of changes in governance for public universities. From the general theory and academic literature review of the entrepreneurial university, especially in organizational structure, the article offers policy suggestions to promote university governance in line with the trend of the transformation of entrepreneurial university model for public universities in Vietnam.

 • item.jpg
 • Book chapter


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Nguyễn, Thị Phương Dung; Bùi, Thị Ngọc (2021)

 • Cuốn sách dễ hiểu, mạch lạc và thú vị nhất về tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu ý nghĩa của các con số trong bảng báo cáo tài chính từ đó nhận ra được chính xác tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý, điều chỉnh quan trọng đưa doanh nghiệp cải thiện khả năng sinh lời. Quản lý tài chính, hiểu rõ lợi nhuận, chi phí, các khoản công-nợ là yếu tố quan trọng nhất giúp một công ty phát triển với dòng tiền khoẻ mạnh và làm ăn có lãi ổn định.

 Đinh Văn Toàn
author picture
 • Email: Untitled
 • Phone: 0912102099
 • Link Personal:https://scholar.google.com.vn/citations?user=_KaOzeAAAAAJ&hl=vi
Qualification: Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp
Fields/Area of Specialization: Kinh tế năng lượng. Kinh tế học phát triển. Kinh tế
TS. Đinh Văn Toàn - Chủ tịch Hội đồng Kiểm định, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; Giảng viên Cao cấp Viện Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN. *Đào tạo: Kinh tế năng lượng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học Quốc gia Autralia; TS Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân *Kinh nghiệm: Trưởng ban Thanh tra & Pháp chế, Chánh Văn phòng ĐHQGHN; Phó Hiệu trưởng các Trường ĐH Dầu khí Việt Nam, ĐH Điện lực; Trợ lý Tổng giám đốc TCTy Điện Lực Việt Nam (PhD., Chairman Quality Accreditation Council, Vice Director Centre for Education Accreditation VNU-CEA; Senior Lecturer School of Business Administration, VNU University of Economics and Business. *Education: Bachelor in Economics for Energy, Hanoi University of Technology; Master in Economics of Development, The Australian National University; PhD, National Economic University, Hanoi. *Experience: Head Inspection and Legislation Department, Chief Vietnam National University Office, VNU; Vice Rector PetroVietnam University; Vice Rector Electric Power University; Assisstant to the EVN President. Research domain: Human resource development; Organization development; Entrepreneurship & Innovation; Corporate governance; University governance ).
Showing results 1 to 10 of 84
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hải Yến;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2022)

 • Luận văn đã đánh giá thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Tek Experts Vietnam dựa trên cơ sở lý thuyết các nội dung của quản trị quan hệ khách hàng; phân tích những thành tựu và hạn chế của công tác quản trị hiện tại và đưa ra những đề xuất hoàn thiện phù hợp với mục tiêu và chiến lược của công ty.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thư Hương;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2022)

 • Luận văn đã đề xuất được một số giải pháp nhằm tạo động lực hơn nữa cho nhân viên tại Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất. Đồng thời luận văn đã đưa ra các khuyến nghị để thực hiện tốt các giải pháp này. Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các Lãnh đạo Công ty trong việc áp dụng các chính sách về tạo động lực để duy trì các nội dung đã làm tốt và hoàn thiện các nội dung khác để cải thiện động lực làm việc của nhân viên.

 • Ch A TBD No582_583_Th2_2021.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2021)

 • Bài báo tập trung nghiên cứu về các công ty Spin-offs và chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp này từ các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số đề xuất thúc đẩy phát triển Spin-offs trong các trường đại học Việt Nam, nhằm khai thác và phát huy tiềm năng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo to lớn của các trường đại học.

 • KHTM_No149_150_Th1_2_2021.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2021)

 • Bài báo nghiên cứu về các công ty Spin-offs và các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp này từ các cơ sở giáo dục đại học ở một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu học thuật đã công bố và kết quả nghiên cứu thực trạng tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, bài viết đưa ra các vấn đề cần quan tâm về chính sách và cải cách thể chế đối với giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh yêu cầu cải cách thể chế và môi trường cho phát triển doanh nghiệp từ các trường đại học thì tự chủ toàn diện cho các trường để đổi mới tổ chức, khuyến khích khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động thương mại hóa là một vấn đề cấp bách được đặt ra.

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2021)

 • Các trường đại học ngày nay đang chuyển đổi sang mô hình trường đại học khởi nghiệp, cùng với đó là sự đổi mới mạnh mẽ về quản trị theo hướng tự chủ và gắn với khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về mô hình trường đại học khởi nghiệp và quản trị đại học tiên tiến trên khía cạnh cơ cấu và phương thức quản trị để thích ứng với mô hình này trên thế giới. Thông qua tổng kết các nghiên cứu về thực trạng, bài viết đóng góp một số đề xuất chính sách đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị đại học cho các trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi để hướng tới mô hình trường đại học khởi nghiệp.

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Do, Anh Duc; Luu, Huu Van; Yu, Vincent F.; Chou, Shuo-Yan; Ngo, Van Hien; Ngo, The Chi; Dinh, Van Toan; Luu, Quoc Dat (2021)

 • Supplier selection and segmentation are crucial tasks of companies in order to reduce costs and increase the competitiveness of their goods. To handle uncertainty and dynamicity in the supplier segmentation problem, this research thus proposes a new dynamic generalized fuzzy multi-criteria group decision making (MCGDM) approach from the aspects of capabil- ity and willingness and with respect to environmental issues. The proposed approach defines the aggregated ratings of alternatives, the aggregated weights of criteria, and the weighted ratings by using generalized fuzzy numbers with the effect of time weight. Next, we determine the ranking order of alternatives via a popular centroi...

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2021)

 • Bài viết tìm hiểu chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học, công nghệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại ĐHQGHN chưa có chính sách nào cho mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ trong trường đại học, mà mới chỉ tập trung vào chính sách phát triển khoa học công nghệ. Trên cơ sở đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện chính sách đối với phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ tại ĐHQGHN.

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Dinh, Van Toan; Hoang, Thi Cam Thuong (2021)

 • Along with the advances of science and technology, higher education has had a substantial transformation towards autonomy associated with entrepreneurship, innovation, and creativity. Vietnam is facing the challenges of changes in governance for public universities. From the general theory and academic literature review of the entrepreneurial university, especially in organizational structure, the article offers policy suggestions to promote university governance in line with the trend of the transformation of entrepreneurial university model for public universities in Vietnam.

 • item.jpg
 • Book chapter


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Nguyễn, Thị Phương Dung; Bùi, Thị Ngọc (2021)

 • Cuốn sách dễ hiểu, mạch lạc và thú vị nhất về tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu ý nghĩa của các con số trong bảng báo cáo tài chính từ đó nhận ra được chính xác tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý, điều chỉnh quan trọng đưa doanh nghiệp cải thiện khả năng sinh lời. Quản lý tài chính, hiểu rõ lợi nhuận, chi phí, các khoản công-nợ là yếu tố quan trọng nhất giúp một công ty phát triển với dòng tiền khoẻ mạnh và làm ăn có lãi ổn định.