Đinh Văn Toàn
Qualification: Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp
Fields/Area of Specialization: Kinh tế năng lượng. Kinh tế học phát triển. Kinh tế
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất) 1990: Tốt nghiệp Đại học Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành Kinh tế năng lượng 1998: Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Australia. Chuyên ngành Kinh tế học phát triển 1999: Khóa đào tạo về quản lý phát triển nguồn nhân lực do Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) và Ủy hội Sông Mê-Kông thực hiện (10/1998-8/1999) 2005: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2004-2006: Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh 2009: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, Học viện Cán bộ quản lý, Bộ Xây dựng 2010: Bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng – an ninh Đối tượng 2, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng 2011: Nhận bằng Tiến sĩ tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Chuyên ngành Kinh tế 2011: Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, Học viện Hành chính 2016: Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội 2018: Bồi dưỡng chức danh giảng viên cao cấp, Trường Đại học giáo dục, ĐHQGHN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất) 8/1990-4/1998: Chuyên viên Phòng Tài vụ, Ban QLDA Các công trình điện, Bộ Năng lượng. 1995-1997: Bộ Năng lượng cử đi học Thạc sĩ tại ĐH Quốc gia Australia 5/1998-01/2001: Chuyên viên Ban TCCB&LĐ, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) 02/2001-8/2005: Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Chánh Văn phòng; Phó trưởng Ban KHCN Môi trường & Viễn thông Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 9/2005-6/2006: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách KHCN và Hợp tác quốc tế), Trường Cao đẳng Điện lực 7/2006-11/2007: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách KHCN và Hợp tác quốc tế) Trường Đại học Điện lực; Giám đốc Trung tâm Đào tạo nâng cao 12/2007-11/2010: Phó trưởng Ban (Phụ trách Kế hoạch, Đầu tư & phát triển) Ban Chuẩn bị dự án, Ban QLDA Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 12/2010-7/2011: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Kế hoạch, Đầu tư & phát triển) Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 8/2011-12/2013: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) 01/2014-01/2019: Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN; Giảng viên Bộ môn Quản trị chiến lược - Viện QTKD, Trường Đại học Kinh tế. 02/2019-Nay: Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN; Giảng viên Bộ môn Quản trị chiến lược - Viện QTKD, Trường Đại học Kinh tế.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

2871

VIEWS & DOWNLOAD

1645

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 20 of 61
 • ApDungHamSXCobb-DouglasDeUocLuongDongGopCuaNguonLuc_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2010)

 • Lý thuyết và thực tiễn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nguồn nhân lực (NNL) đối vói tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu khảo sát đóng góp của NNL vào kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) điện ở Việt Nam giai đoạn 2001-2008, bài viết này trình bày kết quả áp dụng thử hàm sản xuất Cobb-Douglas và phương pháp hạch toán cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau khi chuyển đổi mô hình từ Tổng công ty vào năm 2007). Kết quả cho thấy xu thế tăng trưởng, đồng thời ước lượng được mức độ và xu thế tác động của yếu tố lao động đến SXKD điện thời gian qua. Sau khi phân tích kết quả thu được và những vấn đề đặt ra khi áp dụng hàm sản...

 • 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra nhữngthách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • 4355-37-9274-3-10-20200916.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra những thách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • 00050009138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Hòa;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2018)

 • - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản của xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp viễn thông. - Đánh giá tương đối toàn diện thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Acom theo khung lý thuyết đã phân tích, đề xuất. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông.

 • 00050005565.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Hoàng, Thị Minh Huệ;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2015)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng chính sách lương thưởng phúc lợi tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội.Chương 4: Giải pháp hoàn thiện chính sách lương thưởng phúc lợi tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội

 • Entrepreneurial-universities-and-the-development-model-for-public-universities-in-vietnam-24-1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • This article summarizes and clarifies the theoretical and practical characteristics and elements of entrepreneurial universities. Based on the results of a survey administered to universities and in-depth interviews with administrators and lecturers in management roles at four public universities in North of Vietnam, it proposes an organizational model for developing entrepreneurial universities in the context of public universities in Vietnam and discusses related policy implications.

 • 4355-37-9274-3-10-20200916.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra những thách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • Hợp tác đại học - doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2016)

 • Hợp tác giữa đại học - doanh nghiệp là xu hướng phổ biến trên thế giới. Nó có tác động tích cực tới hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển trong đại học và khai thác tối ưu nguồn lực của các bên. Dựa trên các luận chứng lý thuyết, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và phân tích thực tế một số trường hợp trong nước, bài viết chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân chủ quan từ hai phía, các rào cản từ cơ chế quản lý và chính sách của Nhà nước. Đồng thời, bài viết đưa ra gợi ý về những giải pháp và kiến nghị tháo gỡ các rào cản nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng hiệu quả hoạt động của các đại học ở Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

 • International Market Penetration Of Viettel Global Investment Joinstock Company.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le, Van Cuong;  Advisor: Dinh, Van Toan; Wu, Zhiwin (2018)

 • The thesis focuses on a number of theoretical and practical issues on international market penetration, evaluating these activities at the Viettel Global, and recommending solutions and recommendations to promote the activities of foreign markets entry inViettel Globalwhen the economic integration among countries are becoming more popular.

 • Bia So 30_Dinh Van Toan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu và khảo sát về hoạt động khởi nghiệp kinh doanh tại các trường đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi từ cơ chế hành chính bao cấp sang cơ chế tự chủ. Với kết quả rút ra từ khảo sát tại bốn trường đại học công lập tiêu biểu, bài viết chỉ rõ các vướng mắc, thách thức đối với hoạt động này và đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy các trường đại học công lập phát triển theo xu hướng đại học khởi nghiệp trong giai đoạn tới.

 • DVT KNQTĐH_No 20_KTDB_7_2020(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Hoàng, Thị Cẩm Thương (2020-07)

 • Hoa Kỳ, Australia hay Nhật Bản là những nước có nền giáo dục tiên tiến. Với phương thức quản lý, điều hành mang tính tự chủ và phương thức quản trị đại học hiệu quả, nhiều trường đại học của các quốc gia này đã thành công và nằm trong top đầu thế giới. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm quản trị đại học ở ba quốc gia trên, đồng thời phân tích những thách thức đặt ra cho vấn đề quản trị tại các trường đại học ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số bài học kinh nghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn nước nhà.

 • Motivations-for-entrepreneurship-of-students-in-Vietnam-1528-2686-26-S1-3741.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Nguyễn, Phương Mai; Nguyễn, Trúc Lê; Hoàng, Thị Cẩm Thương (2020)

 • Entrepreneurship, as an engine for economic growth, has drawn much attention in these recent decades worldwide. Numerous studies have examined factors affecting entrepreneurial attitudes and intention in a variety of geographical contexts. However, a few studies use Maslow’s hierarchy of needs theory as a theoretical background to explain the motivations for entrepreneurship. Therefore, this paper fills in the gap in the existing literature of motivations and entrepreneurship. A research model was adapted from related work to test the influence of deficiency-need motivations and growth-need motivation on the entrepreneurial intention of Vietnamese young people. Based on the data from ...

 • 1_3 (1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Ngày nay, trong thời đại giáo dục 4.0, các trường đại học đang trở thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và ngày càng khẳng định vai trò là môi trường lý tưởng cho khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo. Vì vậy, việc nghiên cứu các yếu tố nền tảng cho phát triển doanh nghiệp trong trường đại học là có ý nghĩa thực tiễn và đáng được quan tâm.

 • N_07.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Nguyễn, Văn Hùng; Vũ, Văn Chinh; Trịnh, Việt Bắc; Đoàn, Văn Tuyến; Nguyễn, Đăng Túc; Trần, Đình Tô; Bùi, Văn Thơm; Phạm, Văn Hùng; Vi, Quốc Hải (2004)

 • Tai biến nứt sụt đất, nứt trượt đất có qui mô lớn, phân bố có qui luật thườn liên quan nhiều đến các yếu tố nội sinh, bởi vậy phần đề tài này chú trọng đến việc nghiên cứu đánh giá các hệ thống đứt gãy hoạt động trong vùng nghiên cứu. Theo đó , ngoài việc thu thập các số liệu sẩn có, tham khảo các kết quả mới của một số đí tài đang tiến hành nghiên cứu, phần đề tài này cũng đã triển khai bổ sung một khố lượn <7 СЯС khảo sát nghiên cứu đáng kể. Các phương pháp địa chất - địa mạo, cá ( phương pháp kiến tạo vật lý vẫn được tiếp tục thực hiện trong đề tài với nhiều tuyến khảo sát, trong đó dấu hiệu hoạt động trẻ và hiện đại được quan tâm đặc biệt. Một khối lượng khá lớn các tài liệu khảo...

 • 3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Trần, Ngọc Thùy Dung (2018)

 • Bài viết tập trung phân tích về nhân lực du lịch và hoạt động du lịch tỉnh Quảng Bình nhằm làm rõ những vấn đề cần quan tâm đối với nhân lực trực tiếp trong hoạt động du lịch (nhân lực du lịch) trong giai đoạn m ới - giai đoạn tăng trưởng m ạnh gắn với yêu cầu của hội nhập quốc tế. Trên cơ sở kh u n g lý thuyết về nguồn nhân lực, kết quả khảo sát, phân tích số liệu giai đoạn 2010-201 7 củng n h ư xu hướng ph á t triển, bài viết đưa ra nhận định đối với nhân lực du lịch Quảng Bình trong giai đoạn mới. Nhằm góp phần làm rõ m ột số vấn đề lớn đặt ra đối với nhân lực du lịch Quảng Bình trong giai đoạn hội nhập là: 1) Sự chuyển biến m ạnh về cơ cấu theo hướng phù hợp; 2) Yêu cầu cao về chấ...

 • Online knowledge sharing KMEL_11_2019.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Mai; Đinh, Văn Toàn; Nham, Phong Tuan (2019)

 • Organizational knowledge is regarded as a key source of sustainable competitive advantages for organizations. Along with the development of information technology, organizations often find many ways to facilitate the online knowledge sharing process. However, the establishment of successful online knowledge sharing initiatives seems to be challenging to accomplish. This study aims to enhance the understanding of the factors that affect employees’ knowledge-sharing behavior in organizations by examining the integration of two social psychology models—the Technology Acceptance Model (TAM) and the Theory of Planned Behavior (TPB). A total of 501 complete responses, from full-tim...

 • PenetratingInternationalTelecommunicationsMarket_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Van Toan (2018)

 • This paper clarifies the hotly debated issues about the international market penetration of the Viettel Global Investment Joint Stock Company (Viettel Global). Based on the review of theories on market penetration and the company's data, this paper scrutiness the company's process o f selecting and investing in the telecommunications market during the period 2011-2017. This paper draws a number of important lessons for Vietnamese enterprises, namely: building effìcient connections, rapidly realizing new and unique ideas on each overseas market, and maintaining the determination, continuous effort and perseverance against hardships.

 Đinh Văn Toàn
author picture
 • Email: Untitled
 • Phone: 0912102099
 • Link Personal:https://scholar.google.com.vn/citations?user=_KaOzeAAAAAJ&hl=vi
Qualification: Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp
Fields/Area of Specialization: Kinh tế năng lượng. Kinh tế học phát triển. Kinh tế
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất) 1990: Tốt nghiệp Đại học Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành Kinh tế năng lượng 1998: Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Australia. Chuyên ngành Kinh tế học phát triển 1999: Khóa đào tạo về quản lý phát triển nguồn nhân lực do Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) và Ủy hội Sông Mê-Kông thực hiện (10/1998-8/1999) 2005: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2004-2006: Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh 2009: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, Học viện Cán bộ quản lý, Bộ Xây dựng 2010: Bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng – an ninh Đối tượng 2, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng 2011: Nhận bằng Tiến sĩ tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Chuyên ngành Kinh tế 2011: Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, Học viện Hành chính 2016: Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội 2018: Bồi dưỡng chức danh giảng viên cao cấp, Trường Đại học giáo dục, ĐHQGHN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất) 8/1990-4/1998: Chuyên viên Phòng Tài vụ, Ban QLDA Các công trình điện, Bộ Năng lượng. 1995-1997: Bộ Năng lượng cử đi học Thạc sĩ tại ĐH Quốc gia Australia 5/1998-01/2001: Chuyên viên Ban TCCB&LĐ, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) 02/2001-8/2005: Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Chánh Văn phòng; Phó trưởng Ban KHCN Môi trường & Viễn thông Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 9/2005-6/2006: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách KHCN và Hợp tác quốc tế), Trường Cao đẳng Điện lực 7/2006-11/2007: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách KHCN và Hợp tác quốc tế) Trường Đại học Điện lực; Giám đốc Trung tâm Đào tạo nâng cao 12/2007-11/2010: Phó trưởng Ban (Phụ trách Kế hoạch, Đầu tư & phát triển) Ban Chuẩn bị dự án, Ban QLDA Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 12/2010-7/2011: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Kế hoạch, Đầu tư & phát triển) Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 8/2011-12/2013: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) 01/2014-01/2019: Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN; Giảng viên Bộ môn Quản trị chiến lược - Viện QTKD, Trường Đại học Kinh tế. 02/2019-Nay: Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN; Giảng viên Bộ môn Quản trị chiến lược - Viện QTKD, Trường Đại học Kinh tế.
Showing results 1 to 20 of 61
 • ApDungHamSXCobb-DouglasDeUocLuongDongGopCuaNguonLuc_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2010)

 • Lý thuyết và thực tiễn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nguồn nhân lực (NNL) đối vói tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu khảo sát đóng góp của NNL vào kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) điện ở Việt Nam giai đoạn 2001-2008, bài viết này trình bày kết quả áp dụng thử hàm sản xuất Cobb-Douglas và phương pháp hạch toán cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sau khi chuyển đổi mô hình từ Tổng công ty vào năm 2007). Kết quả cho thấy xu thế tăng trưởng, đồng thời ước lượng được mức độ và xu thế tác động của yếu tố lao động đến SXKD điện thời gian qua. Sau khi phân tích kết quả thu được và những vấn đề đặt ra khi áp dụng hàm sản...

 • 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra nhữngthách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • 4355-37-9274-3-10-20200916.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra những thách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • 00050009138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Hòa;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2018)

 • - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản của xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp viễn thông. - Đánh giá tương đối toàn diện thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Acom theo khung lý thuyết đã phân tích, đề xuất. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông.

 • 00050005565.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Hoàng, Thị Minh Huệ;  Advisor: Đinh, Văn Toàn (2015)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chính sách lương thưởng, phúc lợi trong doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng chính sách lương thưởng phúc lợi tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội.Chương 4: Giải pháp hoàn thiện chính sách lương thưởng phúc lợi tại Công ty TNHH MTV Kinh doanh và dịch vụ ô tô Hà Nội

 • Entrepreneurial-universities-and-the-development-model-for-public-universities-in-vietnam-24-1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • This article summarizes and clarifies the theoretical and practical characteristics and elements of entrepreneurial universities. Based on the results of a survey administered to universities and in-depth interviews with administrators and lecturers in management roles at four public universities in North of Vietnam, it proposes an organizational model for developing entrepreneurial universities in the context of public universities in Vietnam and discusses related policy implications.

 • 4355-37-9274-3-10-20200916.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra những thách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • Hợp tác đại học - doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2016)

 • Hợp tác giữa đại học - doanh nghiệp là xu hướng phổ biến trên thế giới. Nó có tác động tích cực tới hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển trong đại học và khai thác tối ưu nguồn lực của các bên. Dựa trên các luận chứng lý thuyết, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và phân tích thực tế một số trường hợp trong nước, bài viết chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân chủ quan từ hai phía, các rào cản từ cơ chế quản lý và chính sách của Nhà nước. Đồng thời, bài viết đưa ra gợi ý về những giải pháp và kiến nghị tháo gỡ các rào cản nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng hiệu quả hoạt động của các đại học ở Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

 • International Market Penetration Of Viettel Global Investment Joinstock Company.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le, Van Cuong;  Advisor: Dinh, Van Toan; Wu, Zhiwin (2018)

 • The thesis focuses on a number of theoretical and practical issues on international market penetration, evaluating these activities at the Viettel Global, and recommending solutions and recommendations to promote the activities of foreign markets entry inViettel Globalwhen the economic integration among countries are becoming more popular.

 • Bia So 30_Dinh Van Toan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu và khảo sát về hoạt động khởi nghiệp kinh doanh tại các trường đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi từ cơ chế hành chính bao cấp sang cơ chế tự chủ. Với kết quả rút ra từ khảo sát tại bốn trường đại học công lập tiêu biểu, bài viết chỉ rõ các vướng mắc, thách thức đối với hoạt động này và đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy các trường đại học công lập phát triển theo xu hướng đại học khởi nghiệp trong giai đoạn tới.

 • DVT KNQTĐH_No 20_KTDB_7_2020(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Hoàng, Thị Cẩm Thương (2020-07)

 • Hoa Kỳ, Australia hay Nhật Bản là những nước có nền giáo dục tiên tiến. Với phương thức quản lý, điều hành mang tính tự chủ và phương thức quản trị đại học hiệu quả, nhiều trường đại học của các quốc gia này đã thành công và nằm trong top đầu thế giới. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm quản trị đại học ở ba quốc gia trên, đồng thời phân tích những thách thức đặt ra cho vấn đề quản trị tại các trường đại học ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số bài học kinh nghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn nước nhà.

 • Motivations-for-entrepreneurship-of-students-in-Vietnam-1528-2686-26-S1-3741.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Nguyễn, Phương Mai; Nguyễn, Trúc Lê; Hoàng, Thị Cẩm Thương (2020)

 • Entrepreneurship, as an engine for economic growth, has drawn much attention in these recent decades worldwide. Numerous studies have examined factors affecting entrepreneurial attitudes and intention in a variety of geographical contexts. However, a few studies use Maslow’s hierarchy of needs theory as a theoretical background to explain the motivations for entrepreneurship. Therefore, this paper fills in the gap in the existing literature of motivations and entrepreneurship. A research model was adapted from related work to test the influence of deficiency-need motivations and growth-need motivation on the entrepreneurial intention of Vietnamese young people. Based on the data from ...

 • 1_3 (1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2019)

 • Ngày nay, trong thời đại giáo dục 4.0, các trường đại học đang trở thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và ngày càng khẳng định vai trò là môi trường lý tưởng cho khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo. Vì vậy, việc nghiên cứu các yếu tố nền tảng cho phát triển doanh nghiệp trong trường đại học là có ý nghĩa thực tiễn và đáng được quan tâm.

 • N_07.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Nguyễn, Văn Hùng; Vũ, Văn Chinh; Trịnh, Việt Bắc; Đoàn, Văn Tuyến; Nguyễn, Đăng Túc; Trần, Đình Tô; Bùi, Văn Thơm; Phạm, Văn Hùng; Vi, Quốc Hải (2004)

 • Tai biến nứt sụt đất, nứt trượt đất có qui mô lớn, phân bố có qui luật thườn liên quan nhiều đến các yếu tố nội sinh, bởi vậy phần đề tài này chú trọng đến việc nghiên cứu đánh giá các hệ thống đứt gãy hoạt động trong vùng nghiên cứu. Theo đó , ngoài việc thu thập các số liệu sẩn có, tham khảo các kết quả mới của một số đí tài đang tiến hành nghiên cứu, phần đề tài này cũng đã triển khai bổ sung một khố lượn <7 СЯС khảo sát nghiên cứu đáng kể. Các phương pháp địa chất - địa mạo, cá ( phương pháp kiến tạo vật lý vẫn được tiếp tục thực hiện trong đề tài với nhiều tuyến khảo sát, trong đó dấu hiệu hoạt động trẻ và hiện đại được quan tâm đặc biệt. Một khối lượng khá lớn các tài liệu khảo...

 • 3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn; Trần, Ngọc Thùy Dung (2018)

 • Bài viết tập trung phân tích về nhân lực du lịch và hoạt động du lịch tỉnh Quảng Bình nhằm làm rõ những vấn đề cần quan tâm đối với nhân lực trực tiếp trong hoạt động du lịch (nhân lực du lịch) trong giai đoạn m ới - giai đoạn tăng trưởng m ạnh gắn với yêu cầu của hội nhập quốc tế. Trên cơ sở kh u n g lý thuyết về nguồn nhân lực, kết quả khảo sát, phân tích số liệu giai đoạn 2010-201 7 củng n h ư xu hướng ph á t triển, bài viết đưa ra nhận định đối với nhân lực du lịch Quảng Bình trong giai đoạn mới. Nhằm góp phần làm rõ m ột số vấn đề lớn đặt ra đối với nhân lực du lịch Quảng Bình trong giai đoạn hội nhập là: 1) Sự chuyển biến m ạnh về cơ cấu theo hướng phù hợp; 2) Yêu cầu cao về chấ...

 • Online knowledge sharing KMEL_11_2019.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Mai; Đinh, Văn Toàn; Nham, Phong Tuan (2019)

 • Organizational knowledge is regarded as a key source of sustainable competitive advantages for organizations. Along with the development of information technology, organizations often find many ways to facilitate the online knowledge sharing process. However, the establishment of successful online knowledge sharing initiatives seems to be challenging to accomplish. This study aims to enhance the understanding of the factors that affect employees’ knowledge-sharing behavior in organizations by examining the integration of two social psychology models—the Technology Acceptance Model (TAM) and the Theory of Planned Behavior (TPB). A total of 501 complete responses, from full-tim...

 • PenetratingInternationalTelecommunicationsMarket_DinhVanToan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Van Toan (2018)

 • This paper clarifies the hotly debated issues about the international market penetration of the Viettel Global Investment Joint Stock Company (Viettel Global). Based on the review of theories on market penetration and the company's data, this paper scrutiness the company's process o f selecting and investing in the telecommunications market during the period 2011-2017. This paper draws a number of important lessons for Vietnamese enterprises, namely: building effìcient connections, rapidly realizing new and unique ideas on each overseas market, and maintaining the determination, continuous effort and perseverance against hardships.