Nguyễn Huy Chương
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện. Lịch sử thế giới
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 1978 - 1990: Cán bộ thư viện ĐH Tổng hợp Hà Nội; 1990 - 1993: Phó GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN; 1994: GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-2/2019: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1998 - nay là Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Bắc (NALA). 1999 - nay là Ủy viên thường vụ Hội Thông tin KH&CN VN. Nguyên Phó Chủ tịch Hội Thư viện VN

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1853

VIEWS & DOWNLOAD

1156

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 20 of 44
 • Thu_vien_thong_minh_4.0_Nguyen_Huy_Chuong_BaO_CaO_de_DaN_HoI_THaO_“THu_VIeN_THoNG_MINH_4.0_CoNG_NGHe_Du_LIeU_CON_NGuoI”.Text.Marked.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Bài viết chỉ ra những yếu tố cần và đủ của một người làm thư viện trong thời đại công nghiệp 4.0. Vận hành thư viện thông minh 4.0 phải do đội ngũ cán bộ, chuyên viên được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp. Công nghệ tốt đến mấy. dữ liệu nhiều đến mấy nhưng Thư viện thông minh 4.0 vẫn sẽ không hoạt động trơn tru nếu người làm thư viện không đủ năng lực thích nghi và sáng tạo. Do đó, chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng ngành thông tin - thư viện cần thay đổi mang tính đột phá để sản phẩm đầu ra là con người có đầy đủ ý thức và kỹ năng của công dân toàn cầu

 • OER-Book(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2016)

 • Bài viết mô tả sự bền vững của Tài nguyên giáo dục mở (OER) theo 3 mô hình: Gây quỹ, kỹ thuật và nội dung. Phân tích tập trung vào sự bền vững của các OER và nhấn mạnh rằng OER chỉ là một phần của một bức tranh lớn hơn, bao gồm: tình nguyện viên, cộng đồng, các bên tham gia, cùng sản xuất và sẻ chia, quản lý và kiểm soát, phân bổ

 • KY_01058.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương; Trần, Mạnh Tuấn (2010)

 • Tại ĐHQGHN (VNU), cũng như tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo khác, mục tiêu của hoạt động Thông tin thư viện (TTTV) là nhằm thúc đẩy sự phát triển về tổ chức và hoạt động, đặc biệt là các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, quản lí, hợp tác quốc tế, vấn đề liên kết- ứng dụng các thành tựu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta...

 • luan van R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Yến;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2014)

 • Luận văn góp phần hoàn thiện lý luận về biên mục; xác định ý nghĩa, vai trò, đặc điểm của công tác biên mục tại các cơ quan thông tin – thư viện nói chung và tại Trung tâm Thông tin -Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng. Luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác biên mục tại Trung Tâm Thông tin -Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội, cụ thể là việc áp dụng: Quy tắc biên mục Anh – Mỹ AACR2, Chuẩn Dublin Core, Khung Phân loại thập phân Dewey (DDC), Bộ từ khóa, Khổ mẫu MARC21. Luận văn cũng đánh giá, tìm ra nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác biên mục tại Trung Tâm Thông tin -Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • 02050003615.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phay, Vanh Oudomnakhonsy;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2020-04-04)

 • Luận văn đã tiến hành khảo sát thực trạng nguồn tin điện tử, chuẩn hóa công tác nghiệp vụ, triển khai ứng dụng phần mềm chuyên dụng tích hợp, đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin... Luận văn đánh giá hiệu quả hiện đại hóa hoạt động và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động thông tin thư viện tại Thư viện Quốc gia Lào.

 • KY_01169.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2004)

 • Thư viện nằm trong số các cơ quan văn hoa và xã hội tổn tại lâu đời nhất. Nhiều thư viện lớn phát triển rất hưng thịnh trong thời kỳ cổ xưa. Dù được phát triển từ những nền văn hoa và dân tộc khác nhau, những cơ quan này cùng có chung một đặc điểm nổi trội là: tất cả đều có bộ phận lưu giữ thông tin trên các vật mang tin nào đó, và những thông tin này có thể tra tìm được khí cần thiết. Việc lưu giữ thông tin trên các vật mang tin cũng có nhiều thay đổi theo thời gian. Lúc đầu, thông tin được lưu giữ trên các các tấm đá, đất sét, sau đó là giấy dó, da bê, cuộn giấy, sách, các bản chép tay, sách in, và trong những năm gần đây là sự chuyển đổi từ sách sang các đĩa kỹ thuật số, băng video...

 • 07 -Nguyễn Huy Chương-KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Bài viết phân tích vai trò, lợi ích của thư viện số (TVS) đối với xã hội trong kỷ nguyên thông tin số, đặc biệt đối với hoạt động đào tạo từ xa. Tác giả cũng phân tích về chức năng, dịch vụ và nguyên tắc cơ bản của TVS, đồng thời đề xuất một số nội dung trong chính sách phát triển TVS.

 • ebook_00035.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2013)

 • Chương 1. Tổng quan về thư viện điện tử --- Chương 2. Các thành phần cấu tạo nên thư viện điện tử -- Chương 3. Sưu tầm và khai thác thông tin số -- Chương 4. Bộ sưu tập và biên mục tài liệu số -- Chương 5. Các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ -- Chương 6. Xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển TVĐT

 • VV_D5_15774.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phan, Văn; Nguyễn, Huy Chương (1997)

 • Chương 1. Sách và các vật liệu mang tin – Chương 2. Cơ sở thư viện học và Thông tin học – Chương 3. Bộ máy tra cứu

 Nguyễn Huy Chương
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện. Lịch sử thế giới
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 1978 - 1990: Cán bộ thư viện ĐH Tổng hợp Hà Nội; 1990 - 1993: Phó GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN; 1994: GĐ Trung tâm TT-TV, ĐHTHHN 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-2/2019: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1998 - nay là Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Bắc (NALA). 1999 - nay là Ủy viên thường vụ Hội Thông tin KH&CN VN. Nguyên Phó Chủ tịch Hội Thư viện VN
Showing results 1 to 20 of 44
 • Thu_vien_thong_minh_4.0_Nguyen_Huy_Chuong_BaO_CaO_de_DaN_HoI_THaO_“THu_VIeN_THoNG_MINH_4.0_CoNG_NGHe_Du_LIeU_CON_NGuoI”.Text.Marked.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Bài viết chỉ ra những yếu tố cần và đủ của một người làm thư viện trong thời đại công nghiệp 4.0. Vận hành thư viện thông minh 4.0 phải do đội ngũ cán bộ, chuyên viên được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp. Công nghệ tốt đến mấy. dữ liệu nhiều đến mấy nhưng Thư viện thông minh 4.0 vẫn sẽ không hoạt động trơn tru nếu người làm thư viện không đủ năng lực thích nghi và sáng tạo. Do đó, chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng ngành thông tin - thư viện cần thay đổi mang tính đột phá để sản phẩm đầu ra là con người có đầy đủ ý thức và kỹ năng của công dân toàn cầu

 • OER-Book(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2016)

 • Bài viết mô tả sự bền vững của Tài nguyên giáo dục mở (OER) theo 3 mô hình: Gây quỹ, kỹ thuật và nội dung. Phân tích tập trung vào sự bền vững của các OER và nhấn mạnh rằng OER chỉ là một phần của một bức tranh lớn hơn, bao gồm: tình nguyện viên, cộng đồng, các bên tham gia, cùng sản xuất và sẻ chia, quản lý và kiểm soát, phân bổ

 • KY_01058.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương; Trần, Mạnh Tuấn (2010)

 • Tại ĐHQGHN (VNU), cũng như tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo khác, mục tiêu của hoạt động Thông tin thư viện (TTTV) là nhằm thúc đẩy sự phát triển về tổ chức và hoạt động, đặc biệt là các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, quản lí, hợp tác quốc tế, vấn đề liên kết- ứng dụng các thành tựu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta...

 • luan van R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Yến;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2014)

 • Luận văn góp phần hoàn thiện lý luận về biên mục; xác định ý nghĩa, vai trò, đặc điểm của công tác biên mục tại các cơ quan thông tin – thư viện nói chung và tại Trung tâm Thông tin -Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng. Luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác biên mục tại Trung Tâm Thông tin -Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội, cụ thể là việc áp dụng: Quy tắc biên mục Anh – Mỹ AACR2, Chuẩn Dublin Core, Khung Phân loại thập phân Dewey (DDC), Bộ từ khóa, Khổ mẫu MARC21. Luận văn cũng đánh giá, tìm ra nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác biên mục tại Trung Tâm Thông tin -Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • 02050003615.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phay, Vanh Oudomnakhonsy;  Advisor: Nguyễn, Huy Chương (2020-04-04)

 • Luận văn đã tiến hành khảo sát thực trạng nguồn tin điện tử, chuẩn hóa công tác nghiệp vụ, triển khai ứng dụng phần mềm chuyên dụng tích hợp, đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin... Luận văn đánh giá hiệu quả hiện đại hóa hoạt động và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động thông tin thư viện tại Thư viện Quốc gia Lào.

 • KY_01169.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2004)

 • Thư viện nằm trong số các cơ quan văn hoa và xã hội tổn tại lâu đời nhất. Nhiều thư viện lớn phát triển rất hưng thịnh trong thời kỳ cổ xưa. Dù được phát triển từ những nền văn hoa và dân tộc khác nhau, những cơ quan này cùng có chung một đặc điểm nổi trội là: tất cả đều có bộ phận lưu giữ thông tin trên các vật mang tin nào đó, và những thông tin này có thể tra tìm được khí cần thiết. Việc lưu giữ thông tin trên các vật mang tin cũng có nhiều thay đổi theo thời gian. Lúc đầu, thông tin được lưu giữ trên các các tấm đá, đất sét, sau đó là giấy dó, da bê, cuộn giấy, sách, các bản chép tay, sách in, và trong những năm gần đây là sự chuyển đổi từ sách sang các đĩa kỹ thuật số, băng video...

 • 07 -Nguyễn Huy Chương-KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Bài viết phân tích vai trò, lợi ích của thư viện số (TVS) đối với xã hội trong kỷ nguyên thông tin số, đặc biệt đối với hoạt động đào tạo từ xa. Tác giả cũng phân tích về chức năng, dịch vụ và nguyên tắc cơ bản của TVS, đồng thời đề xuất một số nội dung trong chính sách phát triển TVS.

 • ebook_00035.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2013)

 • Chương 1. Tổng quan về thư viện điện tử --- Chương 2. Các thành phần cấu tạo nên thư viện điện tử -- Chương 3. Sưu tầm và khai thác thông tin số -- Chương 4. Bộ sưu tập và biên mục tài liệu số -- Chương 5. Các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ -- Chương 6. Xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển TVĐT

 • VV_D5_15774.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phan, Văn; Nguyễn, Huy Chương (1997)

 • Chương 1. Sách và các vật liệu mang tin – Chương 2. Cơ sở thư viện học và Thông tin học – Chương 3. Bộ máy tra cứu