PGS.TS - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn
Qualification: Phó giáo sư, Tiến sỹ
Fields/Area of Specialization: Hán Nôm. Nho giáo. Văn học Việt Nam.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1291

VIEWS & DOWNLOAD

619

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 20 of 74
 • Cam nang ky niem 25 nam 2018_Thay Kim Son(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2018)

 • Bài viết khẳng định giá trị đẹp nhất của tuổi thanh xuân trong chặng đường 25 năm; đây được coi là lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống của mỗi đời người, đồng thời cũng là lứa tuổi với đủ sự chín chắn, trưởng thành để nhìn lại và khẳng định về một mô hình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện các nhiệm vụ lớn của quốc gia và đang hội nhập cùng nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới.

 • CONGRATULATORY ADRESS FROM VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Kim Son (2012)

 • It is a great honour for me, to extend a warm welcome to the delegates from various countries as well as from many research institutes and universities attending the International Conference on Sustainable manufacturing and environmental management

 • 1. Nguyen Kim Son 621-635.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2016)

 • Tam giáo đồng nguyên, Tam giáo hợp nhất, Tam giáo hòa đồng và cùng ảnh hưởng là khung cảnh chung của lịch sử tư tưởng Việt Nam, đó là điều đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập và tán thành. Tuy nhiên Tam giáo đã hội nhập và hòa đồng cùng nhau như thế nào? Chúng kết hợp với nhau theo cơ chế nào? Việc kế hợp đó có gì khác nhau ở các giai đoạn lịch sử và ở từng chủ thể tư tưởng, ở những người đứng ra làm công việc hội nhập Tam giáo?Thế kỉ XVIII có xuất hiện tác phẩm Tam giáo nhất nguyên thuyết, của Trịnh Tuệ. Đây là tác phẩm thể hiện khá tiêu biểu phương thức kết hợp Tam giáo thời kỳ này. Tác giả bài viết thông qua việc phân tích cơ chế kết hợp tư tưởng Tam giáo của Trịnh Tuệ trên các phư...

 • 104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2010)

 • Tư tưởng Thiền của Trần Nhân Tông là tư tưởng Thiền nhập thế. Đây cũng là đặc điểm chung của tư tưởng các vị tiền bối của ông như Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung. Điều này đã được học giới cơ bản thống nhất công nhận. Tinh thần nhập thế đó thể hiện rõ ràng trong cả hành trạng, ứng xử, các lời thuyết giảng, thảo luận và trong thơ văn của Trần Nhân Tông. Điều này cũng từng được nhiều người nói tới và đề cập trong các công trình nghiên cứu. Người viết bài này tán thành với các nhận định về khuynh hướng nhập thế trong tư tưởng Thiền Trần Nhân Tông. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây là, hầu như chưa có công trình nào tập trung lý giải một cách tường tận về nguồn gốc tư tưởn...

 • 02050001162_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Duy;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tiến hành khảo sát, mô tả văn bản, bố cục tác phẩm, thống kê và phân loại nguồn tư liệu sử dụng trong Tứ lễ lược tập; tìm hiểu hoàn cảnh ra đời, phương pháp biên soạn Gia lễ và quan điểm Lễ học của Bùi Huy Tùng. Phân tích và đánh giá 7 nội dung Gia lễ tron (...); Electronic Resources

 • 4 NKS La structure générale de.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (1998)

 • La morale vietnamienne traditionnelle n’est pas construite d’après le confucianisme du temps de Confucius et de Mencius (Ve siècle av. J.-C.), mais d’après la conception morale telle qu’elle a été établie à partir des Tần Hán (IIIe siècle av. J.-C. – IIIe siècle apr. J.-C.). Le contenu de cette morale est complexe, mais en résumé l’on peut dire qu’elle est exprimée d’une façon concentrée et systématique dans les Trois Relations (Tam cương : souverain-sujet, père-fils, époux-épouse) etles Cinq Relations (Ngũ luân : souverain-sujet, père-fils, époux- épouse, entre les frères, entre les amis). Le système des Trois Relations est considéré comme le pilier de la morale confucéenne et entraî...

PGS.TS - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn
author picture
Qualification: Phó giáo sư, Tiến sỹ
Fields/Area of Specialization: Hán Nôm. Nho giáo. Văn học Việt Nam.
Showing results 1 to 20 of 74
 • Cam nang ky niem 25 nam 2018_Thay Kim Son(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2018)

 • Bài viết khẳng định giá trị đẹp nhất của tuổi thanh xuân trong chặng đường 25 năm; đây được coi là lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống của mỗi đời người, đồng thời cũng là lứa tuổi với đủ sự chín chắn, trưởng thành để nhìn lại và khẳng định về một mô hình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện các nhiệm vụ lớn của quốc gia và đang hội nhập cùng nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới.

 • CONGRATULATORY ADRESS FROM VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Kim Son (2012)

 • It is a great honour for me, to extend a warm welcome to the delegates from various countries as well as from many research institutes and universities attending the International Conference on Sustainable manufacturing and environmental management

 • 1. Nguyen Kim Son 621-635.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2016)

 • Tam giáo đồng nguyên, Tam giáo hợp nhất, Tam giáo hòa đồng và cùng ảnh hưởng là khung cảnh chung của lịch sử tư tưởng Việt Nam, đó là điều đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập và tán thành. Tuy nhiên Tam giáo đã hội nhập và hòa đồng cùng nhau như thế nào? Chúng kết hợp với nhau theo cơ chế nào? Việc kế hợp đó có gì khác nhau ở các giai đoạn lịch sử và ở từng chủ thể tư tưởng, ở những người đứng ra làm công việc hội nhập Tam giáo?Thế kỉ XVIII có xuất hiện tác phẩm Tam giáo nhất nguyên thuyết, của Trịnh Tuệ. Đây là tác phẩm thể hiện khá tiêu biểu phương thức kết hợp Tam giáo thời kỳ này. Tác giả bài viết thông qua việc phân tích cơ chế kết hợp tư tưởng Tam giáo của Trịnh Tuệ trên các phư...

 • 104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (2010)

 • Tư tưởng Thiền của Trần Nhân Tông là tư tưởng Thiền nhập thế. Đây cũng là đặc điểm chung của tư tưởng các vị tiền bối của ông như Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung. Điều này đã được học giới cơ bản thống nhất công nhận. Tinh thần nhập thế đó thể hiện rõ ràng trong cả hành trạng, ứng xử, các lời thuyết giảng, thảo luận và trong thơ văn của Trần Nhân Tông. Điều này cũng từng được nhiều người nói tới và đề cập trong các công trình nghiên cứu. Người viết bài này tán thành với các nhận định về khuynh hướng nhập thế trong tư tưởng Thiền Trần Nhân Tông. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây là, hầu như chưa có công trình nào tập trung lý giải một cách tường tận về nguồn gốc tư tưởn...

 • 02050001162_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Duy;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tiến hành khảo sát, mô tả văn bản, bố cục tác phẩm, thống kê và phân loại nguồn tư liệu sử dụng trong Tứ lễ lược tập; tìm hiểu hoàn cảnh ra đời, phương pháp biên soạn Gia lễ và quan điểm Lễ học của Bùi Huy Tùng. Phân tích và đánh giá 7 nội dung Gia lễ tron (...); Electronic Resources

 • 4 NKS La structure générale de.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Kim Sơn (1998)

 • La morale vietnamienne traditionnelle n’est pas construite d’après le confucianisme du temps de Confucius et de Mencius (Ve siècle av. J.-C.), mais d’après la conception morale telle qu’elle a été établie à partir des Tần Hán (IIIe siècle av. J.-C. – IIIe siècle apr. J.-C.). Le contenu de cette morale est complexe, mais en résumé l’on peut dire qu’elle est exprimée d’une façon concentrée et systématique dans les Trois Relations (Tam cương : souverain-sujet, père-fils, époux-épouse) etles Cinq Relations (Ngũ luân : souverain-sujet, père-fils, époux- épouse, entre les frères, entre les amis). Le système des Trois Relations est considéré comme le pilier de la morale confucéenne et entraî...