Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn
Qualification: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Công nghệ Thông tin
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

159

VIEWS & DOWNLOAD

55

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 10
 • 00051000055_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Đại;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2011)

 • The first step that a question answering system must perform is to transform an input question into an intermediate representation. Most published works so far use rule-based approaches to realize this transformation in question answering systems.

 • 00051000058_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Vi Liên;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2012)

 • In recent years, real-estate market in Vietnam is growing rapidly which creates a lot of information about real-estate, especially information on advertising for buying and selling activities of real-estate development.

 • 00050000595_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quý Tài;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2011)

 • Tổng quan về tóm tắt văn bản: Trình bày những vấn đề tổng quan về bài toán tóm tắt văn bản, một số hướng tiếp cận hiện đại và các phương pháp đánh giá kết quả của văn bản tóm tắt. Bài toán tóm tắt văn bản tiếng Việt: Trình bày về bài toán tóm tắt văn bản.

 • 00060000181.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Bùi, Thế Duy; Phạm, Bảo Sơn; Nguyễn, Việt Hà; Trương, Ninh Thuận (2012)

 • Trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan đến xây dựng một hệ phát triển phòng làm việc thông minh, đồng thời đưa ra các kết quả nghiên cứu các hình thức tương tác giữa con người và máy tính trong một môi trường thông minh. Đưa ra 1 mô hình kiến trúc Công nghệ thông tin cho “Môi trường thông minh” tại phòng làm việc. Đề xuất 1 hệ phát triển “Phòng làm việc thông minh”

 • 00060000015.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Bảo Sơn; Bùi, Thế Duy; Lê, Anh Cường; Trương, Công Thành; Nguyễn, Quốc Đại; Nguyễn, Quốc Đạt; Trần, , Bình Giang (2009)

 • Mục tiêu nghiên cứu là phát triển phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng việt nhằm xác định mức độ giống nhau giữa các văn bản tiếng Việt. Từ đó phát triển công cụ phát hiện các văn bản sao chép nhau. Kết quả đạt được: Phương pháp đề xuất giải quyết bài toán phát hiện sao chép – hay phát hiện sự trùng lặp giữa các văn bản tiếng Việt đã được áp dụng vào hệ thống tìm kiếm thông tin Xalo.vn của công ty Tinh Vân.

 • Preliminary Results on the Whole Genome Analysis.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dang, Thanh Hai; Nguyen, Dai Thanh; Pham, Thi Minh Trang; Dang, Cao Cuong; Hoang, Kim Phuc; Pham, Bao Son; Le, Sy Vinh; Le, Si Quang; Phan, Thi Thu Hang; Do, Duc Dong; Nguyen, Huu Duc (2014)

 • We present preliminary results on the whole genome analysis of an anonymous Vietnamese individual of the Kinh ethnic group (KHV) that was deeply sequenced to 30-fold using the Illumina sequencing machines. The sequenced genome covered 99.8% of the human reference genome (GRCh37). We discovered (1) 3.4 million single polymorphism nucleotides (SNPs) of which 41,396 (1.2%) were novel, (2) 654 thousand short indels of which 35,263 (5.4%) were novel (i.e., not present in the dbSNP and the 1000 genomes project databases). We also detected 10,611 large structural variants (length ≥100 bp). This study is our initial step toward large-scale genome projects on Vietnamese population.

 • 93.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Xuan Toi; Nguyen, Viet Hung; Pham, Bao Son (2011)

 • With the rapid growth of information technology, Internet and digital libraries have been developing so fast that illegal copying of documents is becoming easier and more popular. A challenging question is how to identify documents with similar content which are candidate of plagiarism. There are several approaches for estimating the similarity between two documents and each has its own advantages and disadvantages. An approach may be effective in one domain but may not work in others. In this paper, we propose a unified plagiarism detection framework that can identify which approach works most effectively in a new domain. Experimental results on three different corpora for different ...

 • 00050007734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Nguyên Bình;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2016)

 • Luận văn tập trung vào tìm hiểu các mô hình học máy có giám sát phổ biến, được ứng dụng trong bài toán phân lớp quan điểm người dùng cho dữ liệu văn bản thu được từ các kênh truyền thông xã hội. Trong luận văn, chúng tôi cũng đã lựa chọn bộ phân lớp Maximum Entropy để cài đặt và thử nghiệm, đồng thời ứng dụng vào hệ thống tự động phân tích dữ liệu truyền thông xã hội trực tuyến phục vụ quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực đào tạo cho Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn
author picture
 • Email: sonpb@vnu.edu.vn
 • Phone: .
 • Link Personal:https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=xJrraAcAAAAJ
Qualification: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Công nghệ Thông tin
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00051000055_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Đại;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2011)

 • The first step that a question answering system must perform is to transform an input question into an intermediate representation. Most published works so far use rule-based approaches to realize this transformation in question answering systems.

 • 00051000058_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Vi Liên;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2012)

 • In recent years, real-estate market in Vietnam is growing rapidly which creates a lot of information about real-estate, especially information on advertising for buying and selling activities of real-estate development.

 • 00050000595_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quý Tài;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2011)

 • Tổng quan về tóm tắt văn bản: Trình bày những vấn đề tổng quan về bài toán tóm tắt văn bản, một số hướng tiếp cận hiện đại và các phương pháp đánh giá kết quả của văn bản tóm tắt. Bài toán tóm tắt văn bản tiếng Việt: Trình bày về bài toán tóm tắt văn bản.

 • 00060000181.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Bùi, Thế Duy; Phạm, Bảo Sơn; Nguyễn, Việt Hà; Trương, Ninh Thuận (2012)

 • Trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan đến xây dựng một hệ phát triển phòng làm việc thông minh, đồng thời đưa ra các kết quả nghiên cứu các hình thức tương tác giữa con người và máy tính trong một môi trường thông minh. Đưa ra 1 mô hình kiến trúc Công nghệ thông tin cho “Môi trường thông minh” tại phòng làm việc. Đề xuất 1 hệ phát triển “Phòng làm việc thông minh”

 • 00060000015.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Bảo Sơn; Bùi, Thế Duy; Lê, Anh Cường; Trương, Công Thành; Nguyễn, Quốc Đại; Nguyễn, Quốc Đạt; Trần, , Bình Giang (2009)

 • Mục tiêu nghiên cứu là phát triển phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng việt nhằm xác định mức độ giống nhau giữa các văn bản tiếng Việt. Từ đó phát triển công cụ phát hiện các văn bản sao chép nhau. Kết quả đạt được: Phương pháp đề xuất giải quyết bài toán phát hiện sao chép – hay phát hiện sự trùng lặp giữa các văn bản tiếng Việt đã được áp dụng vào hệ thống tìm kiếm thông tin Xalo.vn của công ty Tinh Vân.

 • Preliminary Results on the Whole Genome Analysis.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dang, Thanh Hai; Nguyen, Dai Thanh; Pham, Thi Minh Trang; Dang, Cao Cuong; Hoang, Kim Phuc; Pham, Bao Son; Le, Sy Vinh; Le, Si Quang; Phan, Thi Thu Hang; Do, Duc Dong; Nguyen, Huu Duc (2014)

 • We present preliminary results on the whole genome analysis of an anonymous Vietnamese individual of the Kinh ethnic group (KHV) that was deeply sequenced to 30-fold using the Illumina sequencing machines. The sequenced genome covered 99.8% of the human reference genome (GRCh37). We discovered (1) 3.4 million single polymorphism nucleotides (SNPs) of which 41,396 (1.2%) were novel, (2) 654 thousand short indels of which 35,263 (5.4%) were novel (i.e., not present in the dbSNP and the 1000 genomes project databases). We also detected 10,611 large structural variants (length ≥100 bp). This study is our initial step toward large-scale genome projects on Vietnamese population.

 • 93.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Xuan Toi; Nguyen, Viet Hung; Pham, Bao Son (2011)

 • With the rapid growth of information technology, Internet and digital libraries have been developing so fast that illegal copying of documents is becoming easier and more popular. A challenging question is how to identify documents with similar content which are candidate of plagiarism. There are several approaches for estimating the similarity between two documents and each has its own advantages and disadvantages. An approach may be effective in one domain but may not work in others. In this paper, we propose a unified plagiarism detection framework that can identify which approach works most effectively in a new domain. Experimental results on three different corpora for different ...

 • 00050007734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Nguyên Bình;  Advisor: Phạm, Bảo Sơn (2016)

 • Luận văn tập trung vào tìm hiểu các mô hình học máy có giám sát phổ biến, được ứng dụng trong bài toán phân lớp quan điểm người dùng cho dữ liệu văn bản thu được từ các kênh truyền thông xã hội. Trong luận văn, chúng tôi cũng đã lựa chọn bộ phân lớp Maximum Entropy để cài đặt và thử nghiệm, đồng thời ứng dụng vào hệ thống tự động phân tích dữ liệu truyền thông xã hội trực tuyến phục vụ quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực đào tạo cho Đại học Quốc gia Hà Nội