Browsing by Author

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 34 to 53 of 49085
Author
00050004516 1
00054000088 1
006 1
1 1
1 , supervisor 17
105 trang, 28x16 cm, 48 bản đồ, Tập bản đồ cổ Việt Nam: - 1 bản đồ toàn quốc, 1 bản đồ Đông Nam á. - 28 bản đồ của 30 tỉnh cũ trong cả nước (Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Sơn Tây, Quảng Yên, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Địn 1
129 tr. 1
158 1
2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business 20
2012 JSPS Asian Core Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business 1
2013 10th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA) Hangzhou, China, June 12-14, 2013 1
2016 International Conference on Asian Language Processing (IALP) (Tainan, Taiwan, 21-23 Nov. 2016) 1
2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDS 69
24 p. 1
25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành 2
2VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam 1
3 p. 1
343.03 1
346.065 ĐO-C 2015 1
352.4 LE-T 2015 1

Browsing by Author

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Author
00050004516 1
00054000088 1
006 1
1 1
1 , supervisor 17
105 trang, 28x16 cm, 48 bản đồ, Tập bản đồ cổ Việt Nam: - 1 bản đồ toàn quốc, 1 bản đồ Đông Nam á. - 28 bản đồ của 30 tỉnh cũ trong cả nước (Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Sơn Tây, Quảng Yên, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Địn 1
129 tr. 1
158 1
2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business 20
2012 JSPS Asian Core Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business 1
2013 10th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA) Hangzhou, China, June 12-14, 2013 1
2016 International Conference on Asian Language Processing (IALP) (Tainan, Taiwan, 21-23 Nov. 2016) 1
2018 INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGS “LINGUISTICS - FOREIGN LANGUAGE EDUCATION INTERDISCIPLINARY FIELDS 69
24 p. 1
25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành 2
2VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam 1
3 p. 1
343.03 1
346.065 ĐO-C 2015 1
352.4 LE-T 2015 1