Browsing by Author (Đông Hán) nhóm Lưu Trân, Diên Đốc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DongquanHanki.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Đông Hán) nhóm Lưu Trân, Diên Đốc; [東漢] 劉珍, 延篤等 (-)

  • Sách gồm 24 quyển, 632 trang. Toàn sách chia thành 6 nội dung là Kỷ, Biểu, Chí, Truyện, Tái kí, Tản cú. Người Hán gọi là Đông Hán kí, gồm 143 quyển. Đây là một bộ sử theo thể kỷ truyện, ghi chép lịch sử thời Đông Hán, bắt đầu từ Quang Vũ Đế, kết thúc ở Lin (...)

Browsing by Author (Đông Hán) nhóm Lưu Trân, Diên Đốc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DongquanHanki.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Đông Hán) nhóm Lưu Trân, Diên Đốc; [東漢] 劉珍, 延篤等 (-)

  • Sách gồm 24 quyển, 632 trang. Toàn sách chia thành 6 nội dung là Kỷ, Biểu, Chí, Truyện, Tái kí, Tản cú. Người Hán gọi là Đông Hán kí, gồm 143 quyển. Đây là một bộ sử theo thể kỷ truyện, ghi chép lịch sử thời Đông Hán, bắt đầu từ Quang Vũ Đế, kết thúc ở Lin (...)