Browsing by Author (Bắc Tống) Tư Mã Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Tutrithonggiam資治通鑒(241-294).pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Bắc Tống) Tư Mã Quang; [北宋] 司馬光 (-)

  • Sách gồm 294 quyển, 22235 trang. Đây là bộ thông sử biên niên đầu tiên của Trung Quốc do Tư Mã Quang đời Bắc Tống biên soạn. Tác giả bắt đầu biên soạn vào năm Trị Bình thứ 3 đời Tống Anh Tông (1066), trước đó đã soạn xong 8 quyển sử biên niên từ Chiến Quốc (...)

Browsing by Author (Bắc Tống) Tư Mã Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Tutrithonggiam資治通鑒(241-294).pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Bắc Tống) Tư Mã Quang; [北宋] 司馬光 (-)

  • Sách gồm 294 quyển, 22235 trang. Đây là bộ thông sử biên niên đầu tiên của Trung Quốc do Tư Mã Quang đời Bắc Tống biên soạn. Tác giả bắt đầu biên soạn vào năm Trị Bình thứ 3 đời Tống Anh Tông (1066), trước đó đã soạn xong 8 quyển sử biên niên từ Chiến Quốc (...)