Browsing by Author (Minh) Đặng Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • AnNamdochi安南圖志.pdf.jpg
  • Sách lịch sử - đại lý


  • Authors: (Minh) Đặng Chung; [明]鄧鐘 (-)

  • Sách 72 trang, bàn về địa lý, phong vực của An Nam, kèm theo sơ đồ, gồm các phần An Nam đồ chí tự (bài tựa sách An Nam đồ chí), An Nam đồ thuyết, An Nam đồ (bản đồ An Nam), An Nam khảo (khảo về An Nam), Bình Giao đồ thuyết, Vãng Giao Chỉ đồ (bản đồ đường s (...)

Browsing by Author (Minh) Đặng Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • AnNamdochi安南圖志.pdf.jpg
  • Sách lịch sử - đại lý


  • Authors: (Minh) Đặng Chung; [明]鄧鐘 (-)

  • Sách 72 trang, bàn về địa lý, phong vực của An Nam, kèm theo sơ đồ, gồm các phần An Nam đồ chí tự (bài tựa sách An Nam đồ chí), An Nam đồ thuyết, An Nam đồ (bản đồ An Nam), An Nam khảo (khảo về An Nam), Bình Giao đồ thuyết, Vãng Giao Chỉ đồ (bản đồ đường s (...)