Browsing by Author (Minh) Lương Thiên Tích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Sách lịch sử - địa lý


  • Authors: [明]梁天錫; (Minh) Lương Thiên Tích (-)

  • Bản hiện có được in chung với sách Duệ thừa (Hạ) thành một tập, 677 trang. Trong đó, phần An Nam lai uy đồ sách từ trang 264 đến trang 677. Đầu sách là An Nam lai uy đồ sách tự (bài Tựa sách An Nam lai uy đồ sách). Phần nội dung chia thành 3 quyển Thượng, (...)

Browsing by Author (Minh) Lương Thiên Tích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Sách lịch sử - địa lý


  • Authors: [明]梁天錫; (Minh) Lương Thiên Tích (-)

  • Bản hiện có được in chung với sách Duệ thừa (Hạ) thành một tập, 677 trang. Trong đó, phần An Nam lai uy đồ sách từ trang 264 đến trang 677. Đầu sách là An Nam lai uy đồ sách tự (bài Tựa sách An Nam lai uy đồ sách). Phần nội dung chia thành 3 quyển Thượng, (...)