Browsing by Author (Minh) Nghiêm Tòng Giản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Thuvucchutuluc殊域周咨录.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Minh) Nghiêm Tòng Giản; [明] 嚴從簡 (-)

  • Sách gồm 754 trang, chia thành 24 quyển. Sách do Nghiêm Tông Giản, người Gia Hòa, lãnh chức Hình khoa Hữu cấp sự trung, làm chức Hành nhân, ty Hành nhân biên soạn vào năm Vạn Lịch thứ 2, đời vua Minh Thần Tông. Đây là bộ sách liên quan đến lịch sử biên cươ (...)

Browsing by Author (Minh) Nghiêm Tòng Giản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Thuvucchutuluc殊域周咨录.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Minh) Nghiêm Tòng Giản; [明] 嚴從簡 (-)

  • Sách gồm 754 trang, chia thành 24 quyển. Sách do Nghiêm Tông Giản, người Gia Hòa, lãnh chức Hình khoa Hữu cấp sự trung, làm chức Hành nhân, ty Hành nhân biên soạn vào năm Vạn Lịch thứ 2, đời vua Minh Thần Tông. Đây là bộ sách liên quan đến lịch sử biên cươ (...)