Browsing by Author (Nam Tống) Chu Khứ Phi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Linhngoaidaidap嶺外代答.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Nam Tống) Chu Khứ Phi; [南宋]周去非 (-)

  • Sách gồm 383 trang, chia thành 10 quyển. Quyển 1 là Địa lý – Biên súy; Quyển 2 là Ngoại quốc thượng; Quyển 3 là Ngoại quốc hạ; Quyển 4 là Phong thổ - Pháp chế; Quyển 5 là Tài hứa; Quyển 6 là Khí dụng – Phục dụng – Thực dụng; Quyển 7 là Hương – Nhạc khí – B (...)

Browsing by Author (Nam Tống) Chu Khứ Phi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Linhngoaidaidap嶺外代答.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Nam Tống) Chu Khứ Phi; [南宋]周去非 (-)

  • Sách gồm 383 trang, chia thành 10 quyển. Quyển 1 là Địa lý – Biên súy; Quyển 2 là Ngoại quốc thượng; Quyển 3 là Ngoại quốc hạ; Quyển 4 là Phong thổ - Pháp chế; Quyển 5 là Tài hứa; Quyển 6 là Khí dụng – Phục dụng – Thực dụng; Quyển 7 là Hương – Nhạc khí – B (...)