Browsing by Author (Nguyên) Mã Đoan Lâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Vanhienthongkhao文献通考.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Nguyên) Mã Đoan Lâm; [元] 馬端臨 (-)

  • Sách gồm 2850 trang, gọi tắt là Thông khảo通考, do học giả trứ danh thời Nguyên là Mã Đoan Lâm 馬端臨biên soạn, là một bộ thông sử về điển chương chế độ từ thời Thượng cổ tới thời Tống Ninh Tông, kế tiếp sau Thông điển 通典của Đỗ Hựu杜佑 đời Đường và Thông chí 通志củ (...)

Browsing by Author (Nguyên) Mã Đoan Lâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Vanhienthongkhao文献通考.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Nguyên) Mã Đoan Lâm; [元] 馬端臨 (-)

  • Sách gồm 2850 trang, gọi tắt là Thông khảo通考, do học giả trứ danh thời Nguyên là Mã Đoan Lâm 馬端臨biên soạn, là một bộ thông sử về điển chương chế độ từ thời Thượng cổ tới thời Tống Ninh Tông, kế tiếp sau Thông điển 通典của Đỗ Hựu杜佑 đời Đường và Thông chí 通志củ (...)