Browsing by Author (Tống) Triệu Nhữ Thích soạn; Dương Bác Văn hiệu thích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Chuphienchuhieuthich諸蕃志校釋.pdf.jpg
  • Sách lịch sử - địa lý


  • Authors: (Tống) Triệu Nhữ Thích soạn; Dương Bác Văn hiệu thích; [宋]趙若適著; 楊博文校釋 (-)

  • Sách gồm 257 trang, chia thành hai quyển Thượng Hạ. Quyển Thượng là Chí quốc, ghi chép về 158 quốc gia và khu vực. Trong đó phần Giao chỉ quốc xếp đầu tiên. Quyển Hạ là Chí vật, ghi chép về các loại phương vật như cây cỏ, muông thú…

Browsing by Author (Tống) Triệu Nhữ Thích soạn; Dương Bác Văn hiệu thích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Chuphienchuhieuthich諸蕃志校釋.pdf.jpg
  • Sách lịch sử - địa lý


  • Authors: (Tống) Triệu Nhữ Thích soạn; Dương Bác Văn hiệu thích; [宋]趙若適著; 楊博文校釋 (-)

  • Sách gồm 257 trang, chia thành hai quyển Thượng Hạ. Quyển Thượng là Chí quốc, ghi chép về 158 quốc gia và khu vực. Trong đó phần Giao chỉ quốc xếp đầu tiên. Quyển Hạ là Chí vật, ghi chép về các loại phương vật như cây cỏ, muông thú…