Browsing by Author (Tống) Vương Phổ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Duonghoiyeu唐會要.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Tống) Vương Phổ; [宋]王溥 (-)

  • Sách gồm 5320 trang, 100 quyển. Đây là bộ sử ghi chép về điển chương, chế độ đời Đường và lịch sử diên cách của nó. Sách được biên soạn dựa trên sự kế tục bộ Đường cửu triều hội yếu của Tô Miện và bộ Tục hội yểu của nhóm Thôi Huyễn, Dương Thiệu Phục, hoàn (...)

Browsing by Author (Tống) Vương Phổ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Duonghoiyeu唐會要.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Tống) Vương Phổ; [宋]王溥 (-)

  • Sách gồm 5320 trang, 100 quyển. Đây là bộ sử ghi chép về điển chương, chế độ đời Đường và lịch sử diên cách của nó. Sách được biên soạn dựa trên sự kế tục bộ Đường cửu triều hội yếu của Tô Miện và bộ Tục hội yểu của nhóm Thôi Huyễn, Dương Thiệu Phục, hoàn (...)