Browsing by Author (Tống) nhóm Lý Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Thaibinhquangki305-500.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Tống) nhóm Lý Phương; [宋] 李昉等 (-)

  • Sách gồm 500 quyển, 11493 trang, Mục lục gồm 10 quyển. Đây là một bộ loại thư lớn, do nhóm Lý Phương (12 người) đời Tống biên soạn theo lệnh của vua Tống Thái Tông. Sách bắt đầu biên soạn vào năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 2 (977), đến năm 978 thì hoàn thành. (...)

Browsing by Author (Tống) nhóm Lý Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Thaibinhquangki305-500.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Tống) nhóm Lý Phương; [宋] 李昉等 (-)

  • Sách gồm 500 quyển, 11493 trang, Mục lục gồm 10 quyển. Đây là một bộ loại thư lớn, do nhóm Lý Phương (12 người) đời Tống biên soạn theo lệnh của vua Tống Thái Tông. Sách bắt đầu biên soạn vào năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 2 (977), đến năm 978 thì hoàn thành. (...)