Browsing by Author (Thanh) Dương Thần

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Tonghoiyeu151-239.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Thanh) Dương Thần; [清] 楊晨 (-)

  • Sách gồm 500 quyển. Đời Tống đặt riêng “Hội yếu sở” để biên soạn Hội yếu của bản triều. Bộ Tống hội yếu là do các Sử quan triều Tống biên soạn, khi hoàn thành có tới hơn 2200 quyển, thu chép đầy đủ, tường tận điển chương chế độ của đời Tống, gồm: Khánh Lịc (...)

Browsing by Author (Thanh) Dương Thần

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Tonghoiyeu151-239.pdf.jpg
  • Sách lịch sử


  • Authors: (Thanh) Dương Thần; [清] 楊晨 (-)

  • Sách gồm 500 quyển. Đời Tống đặt riêng “Hội yếu sở” để biên soạn Hội yếu của bản triều. Bộ Tống hội yếu là do các Sử quan triều Tống biên soạn, khi hoàn thành có tới hơn 2200 quyển, thu chép đầy đủ, tường tận điển chương chế độ của đời Tống, gồm: Khánh Lịc (...)