Browsing by Author (Thanh) Lý Tiên Căn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • AnNamtapky安南杂记.pdf.jpg
  • Sách lịch sử - địa lý


  • Authors: (Thanh) Lý Tiên Căn; [清] 李仙根 (-)

  • Sách gồm 6 trang. Mở đầu là bài Tựa của Lý Tiên Căn. Phần nội dung ghi chép lặt vặt về lịch sử, địa lý, phong tục An Nam.

Browsing by Author (Thanh) Lý Tiên Căn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • AnNamtapky安南杂记.pdf.jpg
  • Sách lịch sử - địa lý


  • Authors: (Thanh) Lý Tiên Căn; [清] 李仙根 (-)

  • Sách gồm 6 trang. Mở đầu là bài Tựa của Lý Tiên Căn. Phần nội dung ghi chép lặt vặt về lịch sử, địa lý, phong tục An Nam.