Browsing by Author (Thanh) Thích Đại Sán

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Haingoaikysu海外記事(1-6).pdf.jpg
  • Sách lịch sử - địa lý


  • Authors: (Thanh) Thích Đại Sán (-)

  • Sách gồm 407 trang, 6 quyển. Sách soạn vào năm Khang Hy thứ 35 (1696), đến năm Khang Hy thứ 39 (1699) thì được san hành. Năm Khang Hy thứ 34 (1695), Đại Sán theo lời mời của chúa Nguyễn Phúc Chu sang Việt Nam thuyết pháp. Sau khi đến Thuận Hóa, ông được ch (...)

Browsing by Author (Thanh) Thích Đại Sán

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Haingoaikysu海外記事(1-6).pdf.jpg
  • Sách lịch sử - địa lý


  • Authors: (Thanh) Thích Đại Sán (-)

  • Sách gồm 407 trang, 6 quyển. Sách soạn vào năm Khang Hy thứ 35 (1696), đến năm Khang Hy thứ 39 (1699) thì được san hành. Năm Khang Hy thứ 34 (1695), Đại Sán theo lời mời của chúa Nguyễn Phúc Chu sang Việt Nam thuyết pháp. Sau khi đến Thuận Hóa, ông được ch (...)