Browsing by Author 11 tr.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • KY-0089.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh; Lê, Quốc Công; Nguyễn, Quang Sáng;  Advisor: 11 tr. (2019)

  • Trong quá trình đào tạo tiếng Việt tạo cho lưu học sinh Lào , các cơ sở đào tạo tỉnh Sơn La đã gặt hái được nhiều thành công, song những hạn chế, khó khăn cũng không hề nhỏ. Vì vậy. bài viết này tác giả nêu thực trạng đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại các trường chuyên nghiệp trên đại bàn tỉnh Sơn La. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất những giải pháp nhằn nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy tiếng Việt cho các em lưu học sinh

Browsing by Author 11 tr.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • KY-0089.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh; Lê, Quốc Công; Nguyễn, Quang Sáng;  Advisor: 11 tr. (2019)

  • Trong quá trình đào tạo tiếng Việt tạo cho lưu học sinh Lào , các cơ sở đào tạo tỉnh Sơn La đã gặt hái được nhiều thành công, song những hạn chế, khó khăn cũng không hề nhỏ. Vì vậy. bài viết này tác giả nêu thực trạng đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại các trường chuyên nghiệp trên đại bàn tỉnh Sơn La. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất những giải pháp nhằn nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy tiếng Việt cho các em lưu học sinh