Browsing by Author 1980 Books

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • KyNangGhiNho_1980Books.pdf.jpg
  • Book


  • Authors: - (2018)

  • Cuốn sách trả lời câu hỏi tại sao bạn cùng lớp tiếp thu bài học dễ dàng còn chúng ta thì không? Có phải vì ta kém hơn họ? Vì sao bạn thân có thể hiểu những điều ta chưa nói, nhưng người khác có nói mãi họ cũng không hiểu? Ngược lại, vì sao có những lúc người xung quanh tốn bao nhiêu thời gian để cố gắng giải thích vấn đề, thế nhưng ta vẫn không thể hiểu và nhớ lời họ nói? Vì sao năng lực ghi nhớ của mỗi người lại khác biệt đến vậy? Có cách nào để nâng cao khả năng ghi nhớ, từ đó học tập và làm việc đều dễ dàng hơn hay không? Không có đúng hay sai, giỏi hay dốt, mà chỉ là chúng ta tư duy theo những cách khác nhau.

Browsing by Author 1980 Books

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • KyNangGhiNho_1980Books.pdf.jpg
  • Book


  • Authors: - (2018)

  • Cuốn sách trả lời câu hỏi tại sao bạn cùng lớp tiếp thu bài học dễ dàng còn chúng ta thì không? Có phải vì ta kém hơn họ? Vì sao bạn thân có thể hiểu những điều ta chưa nói, nhưng người khác có nói mãi họ cũng không hiểu? Ngược lại, vì sao có những lúc người xung quanh tốn bao nhiêu thời gian để cố gắng giải thích vấn đề, thế nhưng ta vẫn không thể hiểu và nhớ lời họ nói? Vì sao năng lực ghi nhớ của mỗi người lại khác biệt đến vậy? Có cách nào để nâng cao khả năng ghi nhớ, từ đó học tập và làm việc đều dễ dàng hơn hay không? Không có đúng hay sai, giỏi hay dốt, mà chỉ là chúng ta tư duy theo những cách khác nhau.