Browsing by Author 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 279_PDFsam_25nam_Vnamhoc_theodinhhuong_liennganh (bong3).pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Quang Ngọc (2014)

  • Khu Cấm thành Thăng Long về căn bản là khu di chỉ khảo cổ học và trong lịch sử khảo cổ học đô thị Việt Nam đây là lần đầu tiên tiến hành khai quật khảo cổ học quy mô lớn đến 40.000 m², với hàng triệu hiện vật được phát hiện. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho phép hình dung quy mô, cấu trúc, diện mạo của Cấm thành thành Thăng Long với những di tích kiến trúc đồ sộ và những di vật tiêu biểu cho đời sống và sinh hoạt cung đình. Tuy thế, diện tích khai quật khảo cổ học vẫn còn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với diện tích của toàn bộ khu Cấm thành. Đó là chưa nói ngay tại khu đã khai quật khảo cổ học thì việc nghiên cứu, phân loại, phân tích, đánh giá các di tích và di vật cũng chưa triển khai đ...

Browsing by Author 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 279_PDFsam_25nam_Vnamhoc_theodinhhuong_liennganh (bong3).pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Quang Ngọc (2014)

  • Khu Cấm thành Thăng Long về căn bản là khu di chỉ khảo cổ học và trong lịch sử khảo cổ học đô thị Việt Nam đây là lần đầu tiên tiến hành khai quật khảo cổ học quy mô lớn đến 40.000 m², với hàng triệu hiện vật được phát hiện. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho phép hình dung quy mô, cấu trúc, diện mạo của Cấm thành thành Thăng Long với những di tích kiến trúc đồ sộ và những di vật tiêu biểu cho đời sống và sinh hoạt cung đình. Tuy thế, diện tích khai quật khảo cổ học vẫn còn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với diện tích của toàn bộ khu Cấm thành. Đó là chưa nói ngay tại khu đã khai quật khảo cổ học thì việc nghiên cứu, phân loại, phân tích, đánh giá các di tích và di vật cũng chưa triển khai đ...