Browsing by Author 572.8 PH-H 2011 / 01050000359

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000359.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Minh Huệ;  Advisor: Phan, Tuấn Nghĩa, 1959- (2011)

  • Tập trung nghiên cứu về đột biến mất đoạn 9 bp CCCCCTCTA trong vùng không mã hóa (vùng V) nằm giữa gene mã cho cytochrome c oxidase subunit II (COII) và gen mã hóa cho phân tử RNA vận chuyển Lysine (tRNALys). Ngoài ra, tìm hiểu về đột biến điểm A3243G và A8344G được chứng minh là chiếm khoảng 80% số ca mang hội chứng tương ứng là MELAS và MERRF, qua đó đánh giá khả năng liên quan giữa sự mất đoạn 9 bp và khả năng bị các đột biến phổ biến này.

Browsing by Author 572.8 PH-H 2011 / 01050000359

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000359.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Minh Huệ;  Advisor: Phan, Tuấn Nghĩa, 1959- (2011)

  • Tập trung nghiên cứu về đột biến mất đoạn 9 bp CCCCCTCTA trong vùng không mã hóa (vùng V) nằm giữa gene mã cho cytochrome c oxidase subunit II (COII) và gen mã hóa cho phân tử RNA vận chuyển Lysine (tRNALys). Ngoài ra, tìm hiểu về đột biến điểm A3243G và A8344G được chứng minh là chiếm khoảng 80% số ca mang hội chứng tương ứng là MELAS và MERRF, qua đó đánh giá khả năng liên quan giữa sự mất đoạn 9 bp và khả năng bị các đột biến phổ biến này.