Browsing by Author 620.5 ĐO-C 2006 / V-L0/00995

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_00995.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Ngọc Chung;  Advisor: Trần, Thị Tâm, 1952- (2006)

  • Mô tả nguyên lý, đặc điểm và một số ứng dụng của quang học trường gần; Trình bày nguyên lý của buồng cộng hưởng vi cầu theo hai quan điểm quang học cổ điển và quang học lượng tử, lý thuyết giải thích sự phân bố của các mode đường viền (WGM's) hay các mode cộng hưởng phụ thuộc hình thái học (MDR's); Nghiên cứu các kỹ thuật ghép nối tín hiệu WGM's và điều kiện kết hợp pha trong ghép nối WGM's; Giới thiệu phương pháp kỹ thuật chế tạo đầu dò sợi quang bằng phương pháp kéo nhiệt và phương pháp ăn mòn, trình bày kết quả của thí nghiệm và ứng dụng của đầu dò thu tín hiệu laser vi cầu thủy tinh floride "ZBLALiP' pha tạp Erbium

Browsing by Author 620.5 ĐO-C 2006 / V-L0/00995

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_00995.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đỗ, Ngọc Chung;  Advisor: Trần, Thị Tâm, 1952- (2006)

  • Mô tả nguyên lý, đặc điểm và một số ứng dụng của quang học trường gần; Trình bày nguyên lý của buồng cộng hưởng vi cầu theo hai quan điểm quang học cổ điển và quang học lượng tử, lý thuyết giải thích sự phân bố của các mode đường viền (WGM's) hay các mode cộng hưởng phụ thuộc hình thái học (MDR's); Nghiên cứu các kỹ thuật ghép nối tín hiệu WGM's và điều kiện kết hợp pha trong ghép nối WGM's; Giới thiệu phương pháp kỹ thuật chế tạo đầu dò sợi quang bằng phương pháp kéo nhiệt và phương pháp ăn mòn, trình bày kết quả của thí nghiệm và ứng dụng của đầu dò thu tín hiệu laser vi cầu thủy tinh floride "ZBLALiP' pha tạp Erbium