Browsing by Author Attachai Jintrawet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • tich luy chi Nguyen Ngoc Son Hai.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Ngọc Sơn Hải; Chanchai Sangchayoswat; Attachai Jintrawet; Nguyễn Ngọc Nông (2011)

 • Phường Túc Duyên là vùng trồng rau chính của thành phố Thái Nguyên, nơi có diện tích trồng rau lớn nhất và sản lượng cao nhất. Vấn đề về chất lượng rau nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân và các cơ quan quản lý ở đây, đặc biệt là sự tích lũy của kim loại nặng trong các sản phẩm rau. Trong các nghiên cứu những năm gần đây, rau tại khu vực nghiên cứu đã bị ô nhiễm kim loại nặng, đặc biệt là chì (Pb) và cađimi (Cd), vì khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi các nguồn nước thải từ các khu công nghiệp đầu nguồn, khu dân cư xung quanh khu vực nghiên cứu qua nguồn nước ở sông Cầu. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định sự tích lũy của chì (Pb), cađimi (Cd) trong đất canh tác và trong...

 • tich luy chi Nguyen Ngoc Son Hai.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Ngọc Sơn Hải; Chanchai Sangchayoswat; Attachai Jintrawet; Nguyễn Ngọc Nông (2011)

 • Phường Túc Duyên là vùng trồng rau chính của thành phố Thái Nguyên, nơi có diện tích trồng rau lớn nhất và sản lượng cao nhất. Vấn đề về chất lượng rau nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân và các cơ quan quản lý ở đây, đặc biệt là sự tích lũy của kim loại nặng trong các sản phẩm rau. Trong các nghiên cứu những năm gần đây, rau tại khu vực nghiên cứu đã bị ô nhiễm kim loại nặng, đặc biệt là chì (Pb) và cađimi (Cd), vì khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi các nguồn nước thải từ các khu công nghiệp đầu nguồn, khu dân cư xung quanh khu vực nghiên cứu qua nguồn nước ở sông Cầu. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định sự tích lũy của chì (Pb), cađimi (Cd) trong đất canh tác và trong...

Browsing by Author Attachai Jintrawet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • tich luy chi Nguyen Ngoc Son Hai.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Ngọc Sơn Hải; Chanchai Sangchayoswat; Attachai Jintrawet; Nguyễn Ngọc Nông (2011)

 • Phường Túc Duyên là vùng trồng rau chính của thành phố Thái Nguyên, nơi có diện tích trồng rau lớn nhất và sản lượng cao nhất. Vấn đề về chất lượng rau nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân và các cơ quan quản lý ở đây, đặc biệt là sự tích lũy của kim loại nặng trong các sản phẩm rau. Trong các nghiên cứu những năm gần đây, rau tại khu vực nghiên cứu đã bị ô nhiễm kim loại nặng, đặc biệt là chì (Pb) và cađimi (Cd), vì khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi các nguồn nước thải từ các khu công nghiệp đầu nguồn, khu dân cư xung quanh khu vực nghiên cứu qua nguồn nước ở sông Cầu. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định sự tích lũy của chì (Pb), cađimi (Cd) trong đất canh tác và trong...

 • tich luy chi Nguyen Ngoc Son Hai.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn Ngọc Sơn Hải; Chanchai Sangchayoswat; Attachai Jintrawet; Nguyễn Ngọc Nông (2011)

 • Phường Túc Duyên là vùng trồng rau chính của thành phố Thái Nguyên, nơi có diện tích trồng rau lớn nhất và sản lượng cao nhất. Vấn đề về chất lượng rau nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân và các cơ quan quản lý ở đây, đặc biệt là sự tích lũy của kim loại nặng trong các sản phẩm rau. Trong các nghiên cứu những năm gần đây, rau tại khu vực nghiên cứu đã bị ô nhiễm kim loại nặng, đặc biệt là chì (Pb) và cađimi (Cd), vì khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi các nguồn nước thải từ các khu công nghiệp đầu nguồn, khu dân cư xung quanh khu vực nghiên cứu qua nguồn nước ở sông Cầu. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định sự tích lũy của chì (Pb), cađimi (Cd) trong đất canh tác và trong...