Browsing by Author B, T

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 72(1965-3)(7).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Chu, Quang Trứ; B, T (1965)

  • Từ sau cách mạng tháng Tám, nhờ có chủ nghĩa Mác soi đường, nhà nghiên cứu lịch sử đã nghiên cứu Phan Chu Trinh trong điều kiện lịch sử cụ thể của đương thời và theo đúng nguyên tắc của phương pháp mác xít là xét những vấn đề cụ thể một cách cụ thể. Trong phạm vi bài này, tác giả cùng các nhà sử học trao đổi một số điểm khúc mắc về Phan Chu Trinh và đánh giá ông trong lịch sử cho đúng.

Browsing by Author B, T

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 72(1965-3)(7).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Chu, Quang Trứ; B, T (1965)

  • Từ sau cách mạng tháng Tám, nhờ có chủ nghĩa Mác soi đường, nhà nghiên cứu lịch sử đã nghiên cứu Phan Chu Trinh trong điều kiện lịch sử cụ thể của đương thời và theo đúng nguyên tắc của phương pháp mác xít là xét những vấn đề cụ thể một cách cụ thể. Trong phạm vi bài này, tác giả cùng các nhà sử học trao đổi một số điểm khúc mắc về Phan Chu Trinh và đánh giá ông trong lịch sử cho đúng.