Browsing by Author Bùi, Đình Viên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007076.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đình Viên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thiên; Đoàn, Hồng Quang (2016)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và đưa ra khung lý thuyết nghiên cứu thu hút và sử dụng các nguồn vốn ưu đãi. Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây có liên quan đến thu hút và sử dụng các nguồn vốn ưu đãi cho Việt Nam, chỉ ra những mặt hạn chế của các nghiên cứu này cũng như những vấn đề chưa được nghiên cứu. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng thu hút và sử dụng. Các nguồn vốn ưu đãi choViệt Namtrong giai đoạn 2011-2015, sau khi đã đạt mức thu nhập trung bình. Đề xuất các định hướng và hệ thống các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút, nâng cao hiệu quả sử dụng cácnguồn vốn ưu đãi cho Việt Nam trong bối cảnh là nước có mức thu nhập trung bình.

Browsing by Author Bùi, Đình Viên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007076.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đình Viên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thiên; Đoàn, Hồng Quang (2016)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và đưa ra khung lý thuyết nghiên cứu thu hút và sử dụng các nguồn vốn ưu đãi. Tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây có liên quan đến thu hút và sử dụng các nguồn vốn ưu đãi cho Việt Nam, chỉ ra những mặt hạn chế của các nghiên cứu này cũng như những vấn đề chưa được nghiên cứu. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng thu hút và sử dụng. Các nguồn vốn ưu đãi choViệt Namtrong giai đoạn 2011-2015, sau khi đã đạt mức thu nhập trung bình. Đề xuất các định hướng và hệ thống các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút, nâng cao hiệu quả sử dụng cácnguồn vốn ưu đãi cho Việt Nam trong bối cảnh là nước có mức thu nhập trung bình.