Browsing by Author Bùi, Đăng Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050006261.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đăng Bình;  Advisor: Vũ, Kim Bảng (2020)

  • Tổng quan về người Bhnong và tiếng nói và chữ viết Bhnong và một số khái niệm ngữ âm học và âm vị học làm cơ sở lí thuyết của đề tài. Thu thập tư liệu ngữ âm tiếng Bhnong ở các plây và trình bày các kết quả nghiên cứu.

Browsing by Author Bùi, Đăng Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050006261.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Đăng Bình;  Advisor: Vũ, Kim Bảng (2020)

  • Tổng quan về người Bhnong và tiếng nói và chữ viết Bhnong và một số khái niệm ngữ âm học và âm vị học làm cơ sở lí thuyết của đề tài. Thu thập tư liệu ngữ âm tiếng Bhnong ở các plây và trình bày các kết quả nghiên cứu.