Browsing by Author Bùi, Đăng Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_00260.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Tỉnh;  Advisor: Bùi, Đăng Duy (2000)

 • Luận án đã khái quát sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa hiện sinh Pháp trong đó có S.de Beauvoir và nêu nổi bật những tư tưởng triết học hiện sinh mà S. de Beauvoir đã sử dụng để phê phán những quan điểm về giới trong lịch sử, từ đó làm cơ sở cho những ý tưởng của bà đối với việc cải tạo hoàn cảnh và tiến tới giải phóng người phụ nữ.

 • KY-06.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Đăng Duy (2006)

 • Những người đi trước chúng ta đã tiếp cận với hiện tượng học là đáng trân trọng, mặc dù còn nhiều điều phải bàn tiếp về những thành tựu ấy. Mong rằng thế hệ sau có nhiều nhà nghiên cứu hiện tượng học mới sẽ xuất hiện ở nước ta để "cái suối nguồn cổ điển" đó không bị lãng quên trong thế hệ hiện đại ở đất nước của chúng ta.

 • KY_02579.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Đăng Duy (2006)

 • Triết học phương Tây đã có mặt ở nước ta hơn một thế kỷ. Theo Nietzsche trong mỗi nền văn hóa có ba thành tố cơ bản. Đó là khoa học, triết học, niềm tin tôn giáo. Khỏi phải nói, khoa học từ phương Tây vào nước ta làm cho nhiều nền hóa Việt Nam biến đổi to lớn đến mức ngày nay; sự phát triển khoa học đã trở thành quốc sách hàng đầu. Tôn giáo từ phương Tây như Công giáo, Tin lành du nhập vào Việt Nam và phát triển chưa từng có ở nước ta. Nếu xem xết một thành tố chưa được các nhà triết học Đức cho là cơ bản như văn học nghệ thuật, thì người ta cũng thấy rằng không có một trang nào của bất kỳ bộ lịch sử văn học nào mà thiếu dấu ấn của văn học phương Tây.

Browsing by Author Bùi, Đăng Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_00260.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Tỉnh;  Advisor: Bùi, Đăng Duy (2000)

 • Luận án đã khái quát sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa hiện sinh Pháp trong đó có S.de Beauvoir và nêu nổi bật những tư tưởng triết học hiện sinh mà S. de Beauvoir đã sử dụng để phê phán những quan điểm về giới trong lịch sử, từ đó làm cơ sở cho những ý tưởng của bà đối với việc cải tạo hoàn cảnh và tiến tới giải phóng người phụ nữ.

 • KY-06.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Đăng Duy (2006)

 • Những người đi trước chúng ta đã tiếp cận với hiện tượng học là đáng trân trọng, mặc dù còn nhiều điều phải bàn tiếp về những thành tựu ấy. Mong rằng thế hệ sau có nhiều nhà nghiên cứu hiện tượng học mới sẽ xuất hiện ở nước ta để "cái suối nguồn cổ điển" đó không bị lãng quên trong thế hệ hiện đại ở đất nước của chúng ta.

 • KY_02579.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Đăng Duy (2006)

 • Triết học phương Tây đã có mặt ở nước ta hơn một thế kỷ. Theo Nietzsche trong mỗi nền văn hóa có ba thành tố cơ bản. Đó là khoa học, triết học, niềm tin tôn giáo. Khỏi phải nói, khoa học từ phương Tây vào nước ta làm cho nhiều nền hóa Việt Nam biến đổi to lớn đến mức ngày nay; sự phát triển khoa học đã trở thành quốc sách hàng đầu. Tôn giáo từ phương Tây như Công giáo, Tin lành du nhập vào Việt Nam và phát triển chưa từng có ở nước ta. Nếu xem xết một thành tố chưa được các nhà triết học Đức cho là cơ bản như văn học nghệ thuật, thì người ta cũng thấy rằng không có một trang nào của bất kỳ bộ lịch sử văn học nào mà thiếu dấu ấn của văn học phương Tây.